Hopp til hovedinnhold

Om EndNote

Det kan fort bli vanskelig å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkelt å vite hvordan siteringene i teksten din skal se ut, eller hva en litteraturliste skal inneholde. EndNote er et verktøy som hjelper deg med dette. EndNote brukes ved de fleste universiteter og høgskoler.

Publisert: Endret:
Ta i bruk EndNote

Ønsker du å bruke EndNote bør du delta på introduksjonskurs fra biblioteket. Det er ikke alltid intuitivt hvordan programmet fungerer eller hvordan du kan anvende det på den beste måten. Etter et EndNote-kurs er du godt rustet til å bruke verktøyet.

Last ned EndNote

Før du kommer på kurs må du laste ned og installere EndNote.

Mer om EndNote

Gå til vår hjelpeside i Canvas for veiledninger og informasjon om EndNote.

Kurs fra biblioteket

Workshop i EndNote Desktop

Denne workshopen er for deg som aldri har brukt EndNote. Du lærer å opprette et EndNote-bibliotek og hvordan du fyller det med korrekt informasjon om litteraturen du bruker til studier eller forskning. Vi går igjennom hvordan EndNote samspiller med Word og hvordan du lett kan sitere i teksten du skriver, samt endre referansestil.

Illustrasjon EndNote

Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater og ansatte ved UiS Utstyr: Egen laptop med EndNote installert Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om søking etter litteratur og referanser Undervisningsform: Forelesning og praktiske oppgaver med veiledning

Etter kurset skal du kunne:

 • Opprette et EndNote-bibliotek
 • Legge inn referanser manuelt
 • Eksportere referanser fra Oria og andre databaser
 • Redigere referansene i EndNote-biblioteket og forstå hvorfor dette er viktig
 • Kjenne til nyttige funksjoner i EndNote som bruk av grupper og import av fulltekstartikler
 • Sette inn og redigere siteringer i Word samt endre referansestil
 • Navigere effektivt i EndNote-brukergrensesnittet
 • Vite hvor du finner informasjon om og veiledninger til EndNote
 • Kjenne til og kunne bruke Kildekompasset
Kurs fra biblioteket

Workshop i EndNote Online

På denne workshopen lærer du hvordan du oppretter et EndNote Online bibliotek, og fyller det med korrekt informasjon om litteraturen du bruker til studier eller forskning. EndNote Online er et nyttig verktøy for deg som skal skrive bachelor- eller masteroppgave sammen med andre, og som ønsker å dele EndNote biblioteket med de du skriver sammen med. EndNote Online er litt forenklet i forhold til EndNote Desktop, og anbefales til deg som skal skrive en bachelor- eller masteroppgave.

Ikon av en sky med tre filer foran

Skal du gjøre en større litteraturstudie eller systematisk review anbefaler vi ikke EndNote Online, men EndNote Desktop. Vi anbefaler også EndNote Desktop for faglig ansatte, inkludert PhD. 

Ønsker du å bruke EndNote Online er det smart å delta på et av bibliotekets introduksjonskurs. Det er ikke alltid intuitivt hvordan programmet fungerer eller hvordan du kan anvende det på den beste måten. Etter et kurs i EndNote Online er du godt rustet til å bruke verktøyet. 

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter ved UiS. Forarbeid: Opprett brukerkonto i EndNote online Utstyr: Egen laptop med EndNote installert i Word Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om søking etter litteratur og referanser Undervisningsform: Forelesning og praktiske oppgaver med veiledning

Etter kurset skal du kunne:

 • Opprette et EndNote Online bibliotek
 • Legge inn referanser manuelt
 • Eksportere referanser fra Oria og andre databaser
 • Redigere referansene i EndNote Online og forstå hvorfor dette er viktig
 • Kjenne til nyttige funksjoner i EndNote Online som bruk av grupper og import av fulltekstartikler
 • Sette inn og redigere siteringer i Word samt endre referansestil
 • Navigere effektivt i EndNote Online brukergrensesnittet
 • Vite hvor du finner informasjon om og veiledninger til EndNote Online
 • Kjenne til og kunne bruke Kildekompasset

Spørsmål om EndNote? Ta kontakt:

Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Univ.bibliotekar
51831137
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Universitetsbibliotekar
51831116
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831143
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Spesialbibliotekar
51831131
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for publikum
Univ.bibliotekar
51833093
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51832523
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Bibliotekets kurs i EndNote

Universitetsbiblioteket tilbyr introduksjonskurs og veiledning i EndNote. I løpet av semesteret kjører vi kurs som er åpne for alle masterstudenter og ansatte ved UiS, både på norsk og engelsk. Faglærere ved UiS kan bestille kurs i EndNote.

EndNote på 7 minutter

Kurs og arrangement ved biblioteket

Studiestrategier: Tidsplanlegging og studieteknikk

Tir. 18.01.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduksjon til Rayyan

Ons. 19.01.2022

09:15-11:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduksjon til EndNote desktop

Ons. 19.01.2022

09:15-11:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Workshop in NVivo

Tor. 20.01.2022

09:15-12:00

Zoom
Language: English

Webinar: Literature search for TekNat students

Tor. 20.01.2022

09:15-11:00

Zoom
Language: English

Webinar: Introduksjon til Zotero

Tor. 20.01.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

LaTeX 1: Introduction to LaTeX

Man. 24.01.2022

12:15-14:00

Zoom
Language: English

Webinar: Søkeworkshop for TekNat-studenter

Tir. 25.01.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

Skrivekurs: struktur og språk i akademisk skriving

Tir. 25.01.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Litteratursøk for master ved HV

Ons. 26.01.2022

09:15-11:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduction to Zotero

Ons. 26.01.2022

10:15-12:00

Zoom
Language: English

Webinar: Søkeworkshop for TekNat-studenter

Tor. 27.01.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Literature search for TekNat students

Man. 31.01.2022

10:15-12:00

Zoom
Language: English

Webinar: Introduksjon til Zotero

Tir. 01.02.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Litteratursøk for master ved HV

Tir. 01.02.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

Studiestrategier: Tidsplanlegging og studieteknikk

Tir. 01.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

LaTeX 2: for viderekomne

Ons. 02.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Skrivekurs: Hvordan skrive en god bachelor- eller masteroppgave?

Ons. 02.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Webinar: Introduction to EndNote desktop

Tor. 03.02.2022

09:15-11:00

Online in Zoom
Language: English

Introduction to Zotero

Man. 07.02.2022

10:15-12:00

The Ullandhaug Library
KE A-253

Writing Course: Academic Writing

Tir. 08.02.2022

12:15-14:00

The Data Lab, the library
KE A-259

Webinar: Introduksjon til Zotero

Fre. 11.02.2022

12:15-14:00

Zoom
Språk: norsk

LaTeX 2: LaTeX Advanced

Man. 14.02.2022

10:15-12:00

The Data Lab, the library
KE A-259

Søkekurs: Søk relevant faglitteratur i 5 steg

Man. 14.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Introduksjon til EndNote Online

Tir. 15.02.2022

12:15-14:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Workshop i litteratursøk for master ved HV

Tir. 15.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Skrivekurs: Kildebruk og referanser i akademisk skriving

Ons. 16.02.2022

10:15-12:00

Dataverkstedet
KE A-259

Webinar: Workshop i NVivo

Ons. 16.02.2022

12:15-15:00

Zoom
Språk: norsk

Introduction to Tableau

Tor. 17.02.2022

09:15-12:00

The Data Lab, the library
KE A-259

Webinar: Workshop in NVivo

Tir. 22.02.2022

09:15-12:00

Zoom
Language: English

Workshop i litteratursøk for master ved HV

Tir. 22.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Introduksjon til EndNote desktop

Ons. 23.02.2022

09:15-11:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Studiestrategier: Hvordan lese og huske det du har lest

Ons. 23.02.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Introduction to Zotero

Ons. 09.03.2022

10:15-12:00

The Ullandhaug Library
KE A-253

Skrivekurs: Slik blir du god til å drøfte

Tor. 10.03.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Introduction to EndNote Online

Tir. 15.03.2022

12:15-14:00

The Ullandhaug Library
KE A-253

Skrivekurs: Kildebruk og referanser i akademisk skriving

Tir. 15.03.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Introduksjon til Zotero

Tor. 17.03.2022

12:15-14:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Webinar: Introduksjon til EndNote desktop

Tor. 24.03.2022

09:15-11:00

Zoom
Språk: norsk

Studiestrategier: Gjør deg klar til eksamen

Tir. 29.03.2022

12:15-14:00

Dataverkstedet
KE A-259