Hopp til hovedinnhold

Nye mønstre for barnefamilier som strever med lavinntekt: Bidrar familiekoordinator til endring for familiene?

Mandag 26. september 2022 kl. 12:00-13:30,
Universitetsbiblioteket,
Kjølv Egelands hus.

I regi av Nettverk for velferdsforskning, Synapse Lab og Universitetsbiblioteket ved UiS.

Publisert: Endret:

Nye mønstre – trygg oppvekst

Nye mønstre – trygg oppvekst er en modell for helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier som strever med vedvarende lavinntekt og hvor familien opplever komplekse og sammensatte utfordringer. Til sammen 11 kommuner og litt over 200 deltakerfamilier har vært involvert i utvikling og utprøving av modellen. Flertallet av deltakerfamiliene ble med i prosjektet i 2019 og 2020.

Familie klippet i papir med byggeklosser som former et tak over hodet deres

Nye mønstre tilbyr familiekoordinator som koordinerer tjenestene til hele familien og som gir tett oppfølging, over tid. Nye mønstre har som målsetning å bryte mønstre hvor lavinntekt og sosiale utfordring overføres fra en generasjon til en annen. Familiene har blitt kartlagt systematisk ved oppstart og deretter årlig og svart på spørsmål knyttet til inntekt, utgifter, bosituasjon, arbeid, utdanning, fritid og helse. Dette gir oss innsikt i levekårene og utfordringene familiene opplever ved oppstart samt utviklingen som skjer over tid mens familiene deltar i satsingen. Det har i tillegg blitt gjennomført kvalitative intervjuer med noen deltakerfamilier og familiekoordinatorer. Det er planlagt en oppfølgnings studie som vil se på den langsiktige utviklingen til barna i deltakerfamiliene ved hjelp av registerdata.

 

26. september kl 12.00–13.30

Du kan bli med på dette arrangementet fysisk eller følge med via direkte strømming. Arrangement finner sted på Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands på Ullandhaug.

Sted

Universitetsbiblioteket, UiS, KE hus

Ikke på campus?

Følg direktestrøm via Panopto

Eirin Mølland

Eirin Mølland er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitet i Agder og forsker i NORCE. Hun har PhD i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. Mølland har siden 2016 jobbet sammen med Kristiansand kommune i utviklingen av prosjektet Nye Mønstre – trygg oppvekst, siden 2019 har hun ledet forskningsprosjektet knyttet til satsingen. Forskningsprosjektet er finansiert som et innovasjons prosjekt i offentlig sektor gjennom Helse Vel programmet i forskningsrådet.

Arrangement på biblioteket

Grønn uke: Krasj-kurs i hjemmekompostering

Tir. 04.10.2022

14:15-15:00

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Verdensdagen for psykisk helse: Å finne sin plass – ved å løfte blikket

Ons. 05.10.2022

10:00-11:30

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Grønn uke: Hva kan du sanke i norsk natur?

Ons. 05.10.2022

14:15-15:00

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Språkkafé/Language café in the library

Ons. 05.10.2022

15:30-17:00

The University Library
For students/staff at UiS

Grønn uke: Potetlunsj – om poteter, matsikkerhet og matsvinn

Tor. 06.10.2022

10:30-12:00

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Grønn uke: Hvordan kan studentene bidra til grønnere campus?

Tor. 06.10.2022

14:15-15:15

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Grønn uke: Kan vi få vannmangel i Norge?

Fre. 07.10.2022

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Språkkafé/Language café in the library

Ons. 12.10.2022

15:30-17:00

The University Library
For students/staff at UiS

Hele Rogaland leser "Mamma er trygda" av Mímir Kristjánsson

Man. 17.10.2022

13:30-14:30

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus

Lunch & Learn: Myths about sex

Tir. 18.10.2022

12:30-13:30

The University Library
Kjølv Egelands house

Språkkafé/Language café in the library

Ons. 19.10.2022

15:30-17:00

The University Library
For students/staff at UiS

Bokprat: «Løpe ulv» av Kerstin Ekman

Tor. 20.10.2022

17:00-18:00

Universitetsbiblioteket
Kongsgårdsalongen

Hjerneføde: Mat og Følelser

Tir. 01.11.2022

12:30-13:30

Universitetsbiblioteket
Kjølv Egelands hus