Hopp til hovedinnhold

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student. Her finn du nyttig informasjon og ressursar som hjelper deg med oppgåveskrivinga.

Publisert: Endret:

Kurs i akademisk skriving frå biblioteket

Skal du skriva oppgåve på studiet ditt og er usikker på kva som krevst for å skriva ei god oppgåve i høgare utdanning? Universitetsbiblioteket i Stavanger gir deg gode tips om å laga problemstilling, struktur på ei akademisk oppgåve, drøfting og god referanseskikk.

I løpet av semesteret tilbyr vi korte kurs som tek for seg ulike tema om akademisk skriving. Kursa er ope for alle UiS-studentar, og du kan bli med på alle, eller kome på dei kursa som er aktuelle for deg. Vi begynnar kvart kurs med ein kort introduksjon til tema, og etter det er vi tilgjengelege for å gi hjelp og rettleiing i akademisk skriving.

Kurskalender

Academic Writing

Tir. 04.10.2022

12:15-13:00

The Data Lab, the library
KE A-259

Slik blir du god til å drøfte

Tir. 18.10.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Hjelp, jeg vil unngå plagiering!

Tor. 20.10.2022

12:15-13:00

Kursrommet
KE A-253

Hjelp, jeg skal ha skriftlig eksamen!

Tir. 01.11.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Hjelp, jeg skal ha muntlig eksamen!

Tor. 03.11.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Akademisk skriving: Spørretime

Tir. 08.11.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Slik finner du god litteratur til oppgaven din

Tir. 15.11.2022

12:15-13:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Akademisk skriving: Spørretime

Tir. 22.11.2022

12:15-13:00

Zoom
Språk: norsk
Kurspakke i akademisk skriving

Hjelp, jeg har blitt student

Illustrasjon av to personer som snakker i lag

Her får du som fersk student korte og nyttige tips om overgangen fra videregående til universitet. I kurset gir vi deg et innblikk i Universitetsbibliotekets kurs- og veiledningstilbud, slik at du vet hvilket tilbud vi gir for støtte gjennom studieløpet.

Kurset varer i 45 min, og vi har tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk) 

Illustrasjon av person med laptop og en kaffekopp

Skal du skrive oppgave? I dette kurset går vi gjennom flere nyttige moment som er relevante for deg som skal skrive oppgave. Denne gangen legger vi særlig vekt på struktur og språk i en akademisk tekst.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Studer smart: Tidsplanlegging og studieteknikk 

Illustrasjon av person som står bak en pult og ser på mobiltelefonen. På pulten er det bøker og en laptop

Lurer du på hvordan du kan bruke tiden din effektivt som student? Vi gir deg gode råd og strategier du kan prøve ut.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hjelp, jeg vil unngå plagiering!

Illustrasjon av en person som gir en bok til en annen person

Usikker på når og hvordan føre kilder? Lurer du på hva slags kilder du kan bruke? Vi gir deg gode råd og viser deg ulike eksempler på kildebruk slik at du får variasjon og flyt i teksten din.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik blir du god til å drøfte

Illustrasjon av to personer som snakker sammen

En god drøfting er noe som forventes i de aller fleste akademiske oppgavene – men mange lurer på hvordan man egentlig blir god til å drøfte. I dette kurset lærer du deg noen enkle grep som kan hjelpe deg med dette. Etterpå får du tid til å øve deg på å drøfte selv.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hjelp, jeg skal ha skriftlig eksamen!

Illustrasjon ev en person som sitter i en sofa og jobber på laptop, mens klokke tikker på veggen.

Det nærmer seg eksamen. Lurer du på hvordan du kan forberede deg best mulig til skriftlig eksamen? Vi gir deg gode råd og tips til eksamensforberedelser og eksamen.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg ved å gjøre deg kjent med eksamensform- og kriterier. Her finner du mer informasjon om eksamen ved UiS.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hjelp, jeg skal ha muntlig eksamen!

Illustrasjon av person som sitter på en stol og leser en bok.

Det nærmer seg eksamen. Lurer du på hvordan du kan forberede deg best mulig til muntlig eksamen? Vi gir deg gode råd og tips til eksamensforberedelser og eksamen.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg ved å gjøre deg kjent med eksamensform- og kriterier. Her finner du mer informasjon om eksamen ved UiS.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Spørretime

Illustrasjon av jente som stiller et spørsmål, mens hun sitter ved en pult med en laptop foran seg.

Spørsmålene blir mange når innleveringsfristen nærmer seg. Still de spørsmålene du måtte ha om oppgaveskriving i padlet. Vi tar disse opp og reflekterer over dem sammen.

Ta med din egen tekst og husk å stille spørsmål du har i vår padlet. Vi legger ut lenke til padlet 1 uke før kurset.

Husk også at du kan få individuell veiledning i oppgaveskriving fra Studieverkstedet

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik finner du god litteratur til oppgaven din

Person sitter med laptop i fanget og mobiltelefon i hånden.

Trenger du faglitteratur til din oppgave? Vi veileder deg gjennom søkeprosessen og viser deg hvor du kan søke etter faglitteratur. Husk å ta med tema eller problemstilling slik at du kan øve selv.

Forbered deg ved å lese gjennom vår søkeveiledning i Oria.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Kva er akademisk skriving?

Akademisk skriving kjenneteiknar måten å skriva på i høgare utdanning. Det inneber bestemte krav til form, innhald, språk og stil. Måten å skriva akademisk vil variera ut frå kva du studerer, men det er nokre fellestrekk. Akademisk skriving kjenneteiknast av at du skal: - undersøka og drøfta eit fagleg spørsmål eller ei problemstilling - tenka kritisk og analytisk - argumentera for og begrunna påstander - visa fagleg vurderingsevne og refleksjon - bruka relevant faglitteratur aktivt og på ein sjølvstendig måte - følgja formelle krav om oppsett, struktur og referanseteknikk

Kvifor læra seg å skriva akademisk?

Når du seinare skal ut i arbeidslivet kjem du inn i eit fagmiljø kor du er forventa å delta. Alt etter om det er på ein lab, eit sjukehus, ein skule, eit advokatfirma, ein bank eller eit byggefirma så har bedrifta ein bestemt sjargong innad. Det vil seia måtar å uttrykka seg på, ord og fraser som blir brukt og formuleringar som er vanlege. For at du skal kunne delta i den faglege samtalen i bedrifta er det derfor veldig nyttig å øva seg på dette medan du er student. I tillegg til å kunne delta i yrkeslivet vil akademisk skriving også hjelpa deg til å kunne delta meir aktivt i vårt demokratiske samfunn. Dette er fordi akademisk skriving krever evne til å kunne tenka kritisk, argumentera, drøfta, og å sjå ei sak frå fleire sider. Dette er eigenskaper som er særleg nyttige i dagens samfunn kor me må forholda oss til stadig ny informasjon.

Veiledning og hjelp:

Akademisk skriving i Canvas

Tips og råd om struktur, drøfting, problemstilling og meir

Studieverkstedet

Hjelp til oppgåveskriving frå studentmentorer ved biblioteket

Læringsstøttesenteret

Lese- og skrivevanskar? Få kartlegging og veiledning

Ressurser i akademisk skriving:

Oppgaveskriving

Praktisk informasjon for bachelor-og masterstudenter ved UiS

Referansar og kjeldar

Korleis og kvifor refererer eg? Her finn du informasjon som gir deg svar på desse spørsmåla.

Søk og Skriv

Hjelp til litteratursøk, skriveprosessen og etiske krav til akademisk skriving og meir

Podkasten om akademisk skriving

Podkast om om akademisk skriving og studiemeistring

Spørsmål om akademisk skriving? Ta kontakt:

Spesialbibliotekar
51831473
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Universitetsbibliotekar - spesialpedagog
51832795
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og læringsstøtte