Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med oppgaveskriving.

Published Endret

Kurs i akademisk skriving fra biblioteket

Universitetsbiblioteket i Stavanger gir deg gode tips om problemstilling, struktur på en akademisk oppgave, drøfting og god referanseskikk.

Skal du skrive oppgave på studiet ditt og er usikker på hva som kreves for å skrive en god oppgave i høyere utdanning?

I løpet av semesteret tilbyr vi korte kurs som tar for seg ulike tema innen akademisk skriving. Kursene er åpne for alle UiS-studenter, og du kan bli med på alle kursene, eller komme på de kursene som er aktuell for deg.

Vi begynner hvert kurs med en kort introduksjon til tema, og etter det er vi tilgjengelig for å gi hjelp og veiledning i akademisk skriving.

Kurskalender

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk)

Ons. 23.08.2023

14:15-15:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands hus
Informasjon om rom kommer

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk)

Tir. 29.08.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands hus
KE A-101

Studer smart: Tidsplanlegging og studieteknikk

Tir. 12.09.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands Hus
KE A-204

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk)

Tir. 19.09.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands hus
KE A-101

Hjelp, jeg vil unngå plagiering!

Tir. 26.09.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands Hus
KE A-204

Hjelp, jeg vil unngå plagiering! (EN)

Tir. 03.10.2023

12:15-13:00

University Library
KE A-204

Slik blir du god til å drøfte

Tir. 17.10.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands Hus
KE A-204

Slik finner du god litteratur til oppgaven din

Tir. 24.10.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Dataverkstedet
KE A-259

Spørretime: eksamensforberedelse og oppgaveskriving

Tir. 14.11.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Dataverkstedet
KE A-259
Kurspakke i akademisk skriving

Hjelp, jeg har blitt student! 

Illustrasjon av to personer som snakker i lag

Her får du som fersk student korte og nyttige tips om overgangen fra videregående til universitet. I kurset gir vi deg et innblikk i Universitetsbibliotekets kurs- og veiledningstilbud, slik at du vet hvilket tilbud vi gir for støtte gjennom studieløpet.

Kurset varer i 45 min, og vi har tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Grunnkurs akademisk skriving (struktur + språk) 

Illustrasjon av person med laptop og en kaffekopp

Skal du skrive oppgave? I dette kurset går vi gjennom flere nyttige moment som er relevante for deg som skal skrive oppgave. Denne gangen legger vi særlig vekt på struktur og språk i en akademisk tekst.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hvordan skrive en god bachelor- eller masteroppgave? 

Illustrasjon av en gutt som sitter å leser i en bok

Lurer du på hvordan man egentlig skriver en bachelor- eller masteroppgave eller har du spørsmål om oppgaveskriving? I dette kurset ser vi nærmere på de forskjellige fasene i skriveprosessen. I tillegg får du mange gode tips på hvordan du kan skrive en god oppgave.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Argumentasjon: Slik overbeviser du leseren

Illutrasjon av en person som står å tenker hardt.

Hvordan bygger du en god argumentasjon? Hva er et godt argument? Og hvordan skal du egentlig argumentere for eller imot i en akademisk oppgave? I denne workshopen reflekterer vi over disse spørsmålene. Gjennom oppgaver kan du øve deg på dette før du får tid til å jobbe med argumentasjonen i din egen oppgave.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Studer smart: Tidsplanlegging og studieteknikk 

Illustrasjon av person som står bak en pult og ser på mobiltelefonen. På pulten er det bøker og en laptop

Lurer du på hvordan du kan bruke tiden din effektivt som student? Vi gir deg gode råd og strategier du kan prøve ut.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hjelp, jeg vil unngå plagiering!

Illustrasjon av en person som gir en bok til en annen person

Usikker på når og hvordan føre kilder? Lurer du på hva slags kilder du kan bruke? Vi gir deg gode råd og viser deg ulike eksempler på kildebruk slik at du får variasjon og flyt i teksten din.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik blir du god til å drøfte

Illustrasjon av to personer som snakker sammen

En god drøfting er noe som forventes i de aller fleste akademiske oppgavene – men mange lurer på hvordan man egentlig blir god til å drøfte. I dette kurset lærer du deg noen enkle grep som kan hjelpe deg med dette. Etterpå får du tid til å øve deg på å drøfte selv.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik redigerer du oppgaven din

Illustrasjon av person med laptop og en kaffekopp

Å redigere teksten er noe som vi gjerne utsetter, men god redigering er avgjørende for å lykkes med en oppgave. I denne workshopen vil du lære deg hvordan du går fra å være forfatter til å være redaktør av din egen tekst slik at du kan levere en velstrukturert og velskreven oppgave.

I denne workshopen går vi sammen gjennom forskjellige redigeringsteknikker etterfulgt av flere arbeidsøkter der du redigerer din egen tekst. 

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hjelp, jeg skal ha skriftlig eksamen!

Illustrasjon ev en person som sitter i en sofa og jobber på laptop, mens klokke tikker på veggen.

Det nærmer seg eksamen. Lurer du på hvordan du kan forberede deg best mulig til skriftlig eksamen? Vi gir deg gode råd og tips til eksamensforberedelser og eksamen.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg ved å gjøre deg kjent med eksamensform- og kriterier. Her finner du mer informasjon om eksamen ved UiS.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hjelp, jeg skal ha muntlig eksamen!

Illustrasjon av person som sitter på en stol og leser en bok.

Det nærmer seg eksamen. Lurer du på hvordan du kan forberede deg best mulig til muntlig eksamen? Vi gir deg gode råd og tips til eksamensforberedelser og eksamen.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg ved å gjøre deg kjent med eksamensform- og kriterier. Her finner du mer informasjon om eksamen ved UiS.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Spørretime

Illustrasjon av jente som stiller et spørsmål, mens hun sitter ved en pult med en laptop foran seg.

Spørsmålene blir mange når innleveringsfristen nærmer seg. Still de spørsmålene du måtte ha om oppgaveskriving i padlet. Vi tar disse opp og reflekterer over dem sammen.

Ta med din egen tekst og husk å stille spørsmål du har i vår padlet. Vi legger ut lenke til padlet 1 uke før kurset.

Husk også at du kan få individuell veiledning i oppgaveskriving fra Studieverkstedet

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik finner du god litteratur til oppgaven din

Person sitter med laptop i fanget og mobiltelefon i hånden.

Trenger du faglitteratur til din oppgave? Vi veileder deg gjennom søkeprosessen og viser deg hvor du kan søke etter faglitteratur. Husk å ta med tema eller problemstilling slik at du kan øve selv.

Forbered deg ved å lese gjennom vår søkeveiledning i Oria.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Hva er akademisk skriving?

Akademisk skriving kjennetegner måten man skriver på i høyere utdanning. Det innebærer bestemte krav til form, innhold, språk og stil. Hvordan du skriver akademisk vil variere ut i fra hva du studererer, men det er noen fellestrekk som går igjen. Akademisk skriving skal: - undersøke eller drøfte faglige spørsmål eller problemstillinger - være kritisk og analytisk - argumentere for og begrunn påstander - vise faglig vuderingsevne og refleksjon - bruke relevant faglitteratur aktivt og på en selvstendig måte - følge formelle krav om oppsett, struktur og referanseteknikk

Hvorfor lære seg å skrive akademisk?

Når du skal ut i arbeidslivet kommer du inn i et fagmiljø hvor det forventes at du deltar. Om det er på en lab, et sykehus, på en skole, i et advokatfirma, i en bank eller i et byggefirma så har bedrifter en bestemt sjargong innad. Det vil si at det er ord, fraser, formuleringer og en måte og uttrykke seg på som er vanlig. For at du skal kunne delta i en faglig samtale i bedriften er det veldig nyttig å øve se på dette mens du er student. I tillegg til å kunne delta i yrkeslivet vil akademisk skriving også kunne hjelpe deg å delta i vårt demokratiske samfunn. Dette er fordi akademisk skriving krever evne til å kunne tenke kritisk, argumentere, drøfte og se en sak fra flere sider. Dette er egenskaper som er særlig nyttig i dagens samfunn hvor vi stadig må forhold oss til ny informasjon.

Veiledning og hjelp

Akademisk skriving i Canvas

Tips og råd om struktur, drøfting, problemstilling og mer

Studieverkstedet

Hjelp til oppgaveskriving fra studentmentorer ved biblioteket

Læringsstøttesenteret

Lese- og skrivevansker? Få kartlegging og veiledning

Ressurser i akademisk skriving

Oppgaveskriving

Praktisk informasjon for bachelor-og masterstudenter ved UiS

Referansar og kjeldar

Hvordan og hvorfor refererer du? Her finner du informasjon som gir deg svar på disse spørsmålene

Søk og Skriv

Hjelp til litteratursøk, skriveprosessen og etiske krav til akademisk skriving

Podkasten om akademisk skriving

Podkast om akademisk skriving og studiemestring

Spørsmål om akademisk skriving? Ta kontakt:

Førstebibliotekar
51831473
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Universitetsbibliotekar - spesialpedagog
51832795
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Universitetsbibliotekar
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte