Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med oppgaveskriving.

Publisert Sist oppdatert

Kurs i akademisk skriving fra biblioteket

Universitetsbiblioteket i Stavanger gir deg gode tips om problemstilling, struktur på en akademisk oppgave, drøfting og god referanseskikk.

Skal du skrive oppgave på studiet ditt og er usikker på hva som kreves for å skrive en god oppgave i høyere utdanning?

I løpet av semesteret tilbyr vi korte kurs som tar for seg ulike tema innen akademisk skriving. Kursene er åpne for alle UiS-studenter, og du kan bli med på alle kursene, eller komme på de kursene som er aktuell for deg.

Vi begynner hvert kurs med en kort introduksjon til tema, og etter det er vi tilgjengelig for å gi hjelp og veiledning i akademisk skriving.

Kurskalender

Grunnkurs i akademisk skriving I: struktur + språk

Tir. 20.08.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Grunnkurs i akademisk skriving I: struktur + språk

Tor. 29.08.2024

10:15-11:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Studer smart: Tidsplanlegging og studieteknikk

Tir. 03.09.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Hvordan bruke skriveroboter til lærings- og skrivestøtte?

Tir. 10.09.2024

14:15-16:00

Universitetsbiblioteket
KE A-205

Lynkurs i akademisk skriving for studenter som skriver på engelsk (EN)

Tir. 17.09.2024

14:15-15:30

University library
KE A-204

Grunnkurs i akademisk skriving II: Kildebruk og referanser

Tir. 24.09.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-130

Digital spørretime: Akademisk skriving og eksamensforberedelse

Fre. 04.10.2024

11:30-12:00

På Teams

Grunnkurs i akademisk skriving III: Drøfting

Tir. 15.10.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Hvordan bruke skriveroboter til lærings- og skrivestøtte?

Tir. 29.10.2024

14:15-16:00

Universitetsbiblioteket
KE A-205

Digital spørretime: Akademisk skriving og eksamensforberedelse

Tor. 14.11.2024

11:30-12:00

På Teams

Slik redigerer du oppgaven din

Ons. 04.12.2024

09:15-12:00

Universitetsbiblioteket
KE A-253
KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Grunnkurs i akademisk skriving 1: struktur + språk 

Illustrasjon av person med laptop og en kaffekopp

Skal du skrive oppgave? I dette kurset går vi gjennom flere nyttige moment som er relevante for deg som skal skrive oppgave. Denne gangen legger vi særlig vekt på struktur og språk i en akademisk tekst.

De første 45 minuttene gir vi undervisning. De neste 15 minuttene er vi tilgjengelige for spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Hvordan skrive en god bachelor- eller masteroppgave? 

Illustrasjon av en gutt som sitter å leser i en bok

Lurer du på hvordan man egentlig skriver en bachelor- eller masteroppgave eller har du spørsmål om oppgaveskriving? I dette kurset ser vi nærmere på de forskjellige fasene i skriveprosessen. I tillegg får du mange gode tips på hvordan du kan skrive en god oppgave.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Argumentasjon: Slik overbeviser du leseren

Illutrasjon av en person som står å tenker hardt.

Hvordan bygger du en god argumentasjon? Hva er et godt argument? Og hvordan skal du egentlig argumentere for eller imot i en akademisk oppgave? I denne workshopen reflekterer vi over disse spørsmålene. Gjennom oppgaver kan du øve deg på dette før du får tid til å jobbe med argumentasjonen i din egen oppgave.

Dette kurset arrangeres på vårsemesteret. De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning. Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Studer smart: Tidsplanlegging og studieteknikk 

Illustrasjon av person som står bak en pult og ser på mobiltelefonen. På pulten er det bøker og en laptop

Lurer du på hvordan du kan bruke tiden din effektivt som student? Vi gir deg gode råd og strategier du kan prøve ut.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Grunnkurs i akademisk skriving II: Kildebruk og referanser

Illustrasjon av en person som gir en bok til en annen person

Lurer du på hva slags kilder du kan bruke? Usikker på når og hvordan føre kilder? Vi gir deg gode råd og viser deg ulike eksempler på kildebruk slik at du får variasjon og flyt i teksten din.

De første 45 minuttene gir vi undervisning. De neste 15 minuttene er vi tilgjengelige for vider oppfølging og spørsmål.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Grunnkurs i akademisk skriving III: Drøfting

Illustrasjon av to personer som snakker sammen

En god drøfting er noe som forventes i de aller fleste akademiske oppgavene – men mange lurer på hvordan man egentlig blir god til å drøfte. I dette kurset lærer du deg noen enkle grep som kan hjelpe deg med dette. Etterpå får du tid til å øve deg på å drøfte selv.

De første 45 minuttene gir vi undervisning. De neste 45 minuttene kan du jobbe med din egen tekst eller øvingsoppgaver. Vi er tilgjengelige for spørsmål og veiledning.

Forbered deg til kurset ved å gjøre deg kjent med vårt Canvas-emne “Akademisk skriving”.

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik redigerer du oppgaven din

Illustrasjon av person med laptop og en kaffekopp

Å redigere teksten er noe som vi gjerne utsetter, men god redigering er avgjørende for å lykkes med en oppgave. I denne workshopen vil du lære deg hvordan du går fra å være forfatter til å være redaktør av din egen tekst slik at du kan levere en velstrukturert og velskreven oppgave.

Dette kurset arrangeres på vårsemesteret. I denne workshopen går vi sammen gjennom forskjellige redigeringsteknikker etterfulgt av flere arbeidsøkter der du redigerer din egen tekst. 

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Spørretime

Illustrasjon av jente som stiller et spørsmål, mens hun sitter ved en pult med en laptop foran seg.

Spørsmålene blir mange når innleveringsfristen nærmer seg. Still de spørsmålene du måtte ha om oppgaveskriving i padlet. Vi tar disse opp og reflekterer over dem sammen.

Ta med din egen tekst og husk å stille spørsmål du har i vår padlet. Vi legger ut lenke til padlet 1 uke før kurset.

Husk også at du kan få individuell veiledning i oppgaveskriving fra Studieverkstedet

KURSPAKKE I AKADEMISK SKRIVING

Slik finner du god litteratur til oppgaven din

Person sitter med laptop i fanget og mobiltelefon i hånden.

Trenger du faglitteratur til din oppgave? Vi veileder deg gjennom søkeprosessen og viser deg hvor du kan søke etter faglitteratur. Husk å ta med tema eller problemstilling slik at du kan øve selv.

Forbered deg ved å lese gjennom vår søkeveiledning i Oria.

De første 45 minuttene gir vi undervisning, resten av timen kan dere bruke til spørsmål og veiledning.

Hvordan bruke skriveroboter til lærings- og skrivestøtte?

Å bruke skriveroboter til lærings- og skrivestøtte kan fungere som en ekstra hjelp for noen studenter.

Banner grunnkurs i akademisk skriving

Du kan få forklaringer av vanskelige begreper, idéer til skriveprosjektet ditt, eller hjelp til korrektur og struktur på teksten din. Skriveroboter kan også fungere som en diskusjonspartner for deg og dine medstudenter i et gruppesamarbeid eller lignende. Samtidig er det viktig at du styrer lære- og skriveprosessen selv.

På workshopen vil vi teste ut ulike funksjoner sammen og reflektere over muligheter og begrensinger ved bruk av KI til læring.

I denne workshopen går vi gjennom forskjellige måter å bruke skriveroboter på. Vi tester ut flere funksjoner og muligheter. Kom gjerne sammen med medstudenter, så har du noen å reflektere sammen med.

Hva er akademisk skriving?

Akademisk skriving kjennetegner måten man skriver på i høyere utdanning. Det innebærer bestemte krav til form, innhold, språk og stil. Hvordan du skriver akademisk vil variere ut i fra hva du studererer, men det er noen fellestrekk som går igjen. Akademisk skriving skal: - undersøke eller drøfte faglige spørsmål eller problemstillinger - være kritisk og analytisk - argumentere for og begrunn påstander - vise faglig vuderingsevne og refleksjon - bruke relevant faglitteratur aktivt og på en selvstendig måte - følge formelle krav om oppsett, struktur og referanseteknikk

Hvorfor lære seg å skrive akademisk?

Når du skal ut i arbeidslivet kommer du inn i et fagmiljø hvor det forventes at du deltar. Om det er på en lab, et sykehus, på en skole, i et advokatfirma, i en bank eller i et byggefirma så har bedrifter en bestemt sjargong innad. Det vil si at det er ord, fraser, formuleringer og en måte og uttrykke seg på som er vanlig. For at du skal kunne delta i en faglig samtale i bedriften er det veldig nyttig å øve se på dette mens du er student. I tillegg til å kunne delta i yrkeslivet vil akademisk skriving også kunne hjelpe deg å delta i vårt demokratiske samfunn. Dette er fordi akademisk skriving krever evne til å kunne tenke kritisk, argumentere, drøfte og se en sak fra flere sider. Dette er egenskaper som er særlig nyttig i dagens samfunn hvor vi stadig må forhold oss til ny informasjon.

Veiledning og hjelp

Ressurser i akademisk skriving

Spørsmål om akademisk skriving? Ta kontakt:

Førstebibliotekar
51831473
KE A-287
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51832795
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger