Hopp til hovedinnhold

Læringsstøttesenteret

Vi tilbyr individuell veiledning til studenter ved UiS som har spesielle utfordringer med studiene.

Publisert: Endret:

Om Læringsstøttesenteret

Vi kan hjelpe deg med:

 • Individuell akademisk veiledning i akademisk lesing og skriving, studieteknikk og tidsplanlegging.
 • Kartlegging av lese- og skrivevansker.
 • Informasjon om rettigheter til studenter med lærevansker.

UiS-studenter med dysleksi har rett til:

Hvis du svarer ja på åtte eller flere av disse spørsmålene og er student ved UiS, kan du ta kontakt med Læringsstøttestenteret for kartlegging av dysleksi:

 1. Blir du forvirret mellom venstre og høyre av og til?
 2. Er kartlesing vanskelig, eller er det vanskelig å finne veien til et nytt sted?
 3. Har det vært et problem for deg å lese høyt?  
 4. Leser du senere enn andre?
 5. Synes du at det er vanskelig å huske hva du har lest?
 6. Synes du det er vanskelig å ha oversikten når du må lese mange bøker?
 7. Er det vanskelig å stave riktig?
 8. Er håndskriften din vanskelig å lese?
 9. Synes du det er vanskelig å huske meldinger?  
 10. Er lange ord vanskelig å uttale riktig?
 11. Synes du det er vanskelig å gjøre utregninger i hodet uten å bruke fingrene eller papir?
 12. Når du bruker telefonen, hender det at du blander tallene når du ringer?
 13. Synes du det er vanskelig å si navn på månedene i riktig rekkefølge og på en flytende måte?
 14. Synes du det er vanskelig å si navn på månedene bakover?
 15. Har du vansker med å huske datoer og klokkeslett, og glemmer du avtaler?
 16. Er skjemaer vanskelig å fylle ut?
 17. Hender det at du sier feil nummer hvis tallene er like, for eksempel 95 og 59?
 18. Når du gikk på barneskolen, syns du det var vanskelig å lære gangetabellen?
 19. Har noen i din familie dysleksi eller lese- og skrivevansker?
 20. Har du blitt testet for dysleksi før?

Hovedformålet med behandling av personopplysninger ved Læringsstøttesenteret er å kunne gi veiledning til studenter som har særskilte behov, gi bistand med søknader og kartlegge for lese- og skrivevansker.

I hovedsak behandler vi opplysninger som du har gitt oss i forbindelse med: 

 • henvendelser via e-post
 • veiledning/samtaler
 • dokumenter du har levert
 • kartlegging av lese- og skrivevansker
 • bistand med søknad om tilrettelegging av eksamen/hjemmeeksamen
 • bistand med søknad om hjelpemiddel fra NAV
 • bistand med søknad om ekstra støtte fra Lånekassen

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene som er nevnt ovenfor. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Papirdokumenter som inneholder sensitive eller andre personopplysninger som etter sitt innhold er unntatt offentlighet, oppbevares i låsbare skap.

Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger fjernes fra e-postsystemet og journalføres elektronisk.

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til ansatte ved Læringsstøttesenteret som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt ovenfor.

Vi utleverer ikke personopplysninger om deg til andre, med mindre du har gitt spesifikt samtykke til dette. Dette gjelder opplysninger til Lånekassen og NAV.

Personopplysninger Læringsstøttesenteret har lagret om deg oppbevares maksimalt i seks år etter studiestart før de slettes.

Du har rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
 • å få rettet personopplysninger om deg
 • å få slettet personopplysninger om deg
 • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
 • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger
Personvern:

NB: Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger i e-post og vedlegg.

Spørsmål? Ta kontakt:

51832795
Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51831398
Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
Husk å avtale tid
Send e-post til:

lss@uis.no

Det er i perioder stor pågang ved LSS.
Vi oppfordrer deg til å ta kontakt på forhånd for å avtale tid.

Du finner oss

Læringsstøttesenteret er en del av Universitetsbiblioteket i Stavanger.
Vi holder til i 2. etg i Kjølv Egelands hus (A-280)