Støtte til deg med dysleksi eller ADHD

Læringsstøttesenteret (LSS) ved Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr akademisk veiledning til studenter ved UiS som har dysleksi og/eller ADHD, i tillegg til kartlegging av lese- og skrivevansker.

Publisert Sist oppdatert
Læringsstøttesenteret
Kartlegging og veiledning

Du kan bestille kartlegging eller veiledning ved å fylle ut dette skjemaet:

Kontakt oss

Studenter som har vært i kontakt med LSS tidligere kan nå oss på e-post.

Personvern

NB: Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger i e-post og vedlegg.

Vi tilbyr individuell veiledning til studenter ved UiS.

Infomøter

Hva kan Læringsstøttesenteret hjelpe deg med?

Hvilke rettigheter har studenter med spesielle utfordringer?

Tilrettelegging av skoleeksamen

Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler.

Tilrettelegging av hjemmeeksamen og oppgaver

Du kan søke om ekstra tid på hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver og eventuelle andre innleveringsoppgaver.

Lydbøker og e-bøker

Studenter med svekket syn, lesevansker eller ADHD kan låne studiebøker som lydbøker med tekst og e-bøker fra Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Tilbudet er gratis.

Skrivestøtteprogram

Lese- og skriveverktøyet Lingdys er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Kombinasjonen av programmets funksjoner gir omfattende og effektiv hjelp til lesing og skriving på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk.

Tilleggsstipend

Tilleggsstipendet for søkere med nedsatt funksjonsevne er ment for søkere som er i stand til å studere, men som på grunn av nedsatt funksjonsevne bruker så mye tid og krefter på å studere, at de ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiet uten at det vil gå ut over normal studieprogresjon.

Retningslinjer for behandling og oppbevaring av personopplysninger:

Personvern

Hovedformålet med behandling av personopplysninger ved Læringsstøttesenteret er å kunne gi veiledning til studenter som har særskilte behov, gi bistand med søknader og kartlegge for lese- og skrivevansker.

Spørsmål om Læringsstøttesenteret? Ta kontakt:

Bestill kartlegging

Bestill kartlegging eller veiledning ved å fylle ut vårt skjema.

Send e-post til:

lss@uis.no

Det er i perioder stor pågang ved LSS. Ta kontakt på forhånd for å avtale tid.

Personvern:

NB: Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger i e-post og vedlegg.

Univ.bibliotekar
51832795
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger