Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr akademisk veiledning til studenter ved UiS som har dysleksi og/eller ADHD, i tillegg til kartlegging av lese- og skrivevansker.

Published Endret
Læringsstøttesenteret
Kartlegging og veiledning

Du kan bestille kartlegging eller veiledning ved å fylle ut dette skjemaet.

Kontakt oss

Studenter som har vært i kontakt med LSS tidligere kan nå oss på e-post.

Personvern

NB: Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger i e-post og vedlegg.

Hva kan Læringsstøttesenteret hjelpe deg med?

Kartlegging

Har du behov for en ny kartlegging eller lurer du på om du kan ha lese- og skrivevansker? Vi bruker Dysmate dysleksitester som kartlegging for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi.

Ta kontakt

Ta kontakt for å avtale tid for kartlegging, veiledning eller hjelp med søknader.

Bestill kartlegging eller veiledning ved å fylle ut vårt skjema.

Har du vært i kontakt med LSS tidligere kan du nå oss på e-post

Personvern

NB: Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger i e-post og vedlegg.

Veiledning

Vi tilbyr individuell veiledning til studenter ved UiS som har ulike utfordringer i studiene som skyldes dysleksi og/eller ADHD. I perioder med stor pågang kan det bli aktuelt med gruppeveiledning eller tilbud om veiledning i Studieverkstedet.

Oppgaveskriving

Du kan få hjelp med: • Å forstå oppgaveformuleringer • Å komme i gang med å skrive • Å utvikle problemstilling • Å strukturere og disponere tekst • Tekstflyt og tekstbinding • Kildekritikk • Hvordan sitere og henvise til kilder

Studieteknikk

Du kan få hjelp med: • Akademisk lesing • Notatteknikker • Tidsplanlegging

NB: Vi tilbyr ikke språkopplæring, korrekturlesing eller faglig veiledning.

Hjelp med søknader

Vi tilbyr hjelp med: • Søknad om tilrettelegging av eksamen (krever dokumentasjon) • Søknad om tilrettelegging av hjemmeeksamen (krever dokumentasjon) • Søknad til NAV om Lingdys (krever dokumentasjon på dysleksi) • Søknad til Lånekassen om tilleggsstipend (vi kan kun skrive under for studenter som har dysleksidiagnose) Når du kommer til avtalen Ta med dokumentasjon på lese- og skrivevansker/dysleksi eller ADHD.

Du finner oss:

Læringsstøttesenteret er en del av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Vi holder til i 2. etg i Kjølv Egelands hus (A-280)

Hvilke rettigheter har studenter med spesielle utfordringer?

Tilrettelegging av skoleeksamen

Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler.

Tilrettelegging av hjemmeeksamen og oppgaver

Du kan søke om ekstra tid på hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver og eventuelle andre innleveringsoppgaver.

Lydbøker og e-bøker

Studenter med svekket syn, lesevansker eller ADHD kan låne studiebøker som lydbøker med tekst og e-bøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Tilbudet er gratis.

Skrivestøtteprogram

Lese- og skriveverktøyet Lingdys er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Kombinasjonen av programmets funksjoner gir omfattende og effektiv hjelp til lesing og skriving på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk.

Tilleggsstipend

Tilleggsstipendet for søkere med nedsatt funksjonsevne er ment for søkere som er i stand til å studere, men som på grunn av nedsatt funksjonsevne bruker så mye tid og krefter på å studere, at de ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiet uten at det vil gå ut over normal studieprogresjon.

Retningslinjer for behandling og oppbevaring av personopplysninger:

Personvern

Hovedformålet med behandling av personopplysninger ved Læringsstøttesenteret er å kunne gi veiledning til studenter som har særskilte behov, gi bistand med søknader og kartlegge for lese- og skrivevansker.

Spørsmål om Læringsstøttesenteret? Ta kontakt:

Bestill kartlegging

Bestill kartlegging eller veiledning ved å fylle ut vårt skjema.

Send e-post til:

lss@uis.no

Det er i perioder stor pågang ved LSS. Ta kontakt på forhånd for å avtale tid.

Personvern:

NB: Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger i e-post og vedlegg.

Universitetsbibliotekar - spesialpedagog
51832795
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte
Univ.bibliotekar
51831398
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte