Webinar: Informasjonssikkerhet og personvern i forskningsprosjekter (EN)

Torsdag 9. november 2023 kl. 09:15-11:00,
Teams.

Er du usikker på hvordan du skal håndtere forskningsdataene dine i tråd med krav om personvern og IT-sikkerhet?

Published Endret
kurs fra biblioteket

Informasjonssikkerhet og personvern i forskningsprosjekter

Lurer du på hvilke datainnsamlingsverktøy du kan bruke til forskningen din? Dette kurset er for deg som gjerne vil vite mer om disse temaene.

I kurset vil vi gjennomgå det norske personvernregelverket og GDPR, og se på hvordan du kan sikre at ditt prosjekt er i tråd med disse. Du vil også bli kjent med klassifisering av informasjonen som skal håndteres i prosjektet. Dette danner grunnlag for hvilke verktøy som kan brukes til innsamling, bearbeiding og lagring.

 • Målgruppe: Stipendiater og ansatte ved UiS
 • Undervisningsform: Forelesning og diskusjon
 • Antall deltakere: 50
 • Påmelding: Påmelding via påmeldingsskjema
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Hvor: Teams

Etter kurset skal du være kjent med:

 • Foretrukne verktøy for datainnsamling
 • Sikker lagring av data på UiS
  • Klassifikasjon av data
  • UiS sin lagringsguide
  • Merking og kryptering
 • Personvern i forskning
  • GDPR-prinsippene
  • Juridisk grunnlag for datainnsamling
  • Håndtering av informanters rettigheter

Dette kurset holdes av Rolf Jegervatn, UiS sitt personvernombud, og Christian Sommer fra IT-avdelingen på UiS.