Cellebiologi (BIO100)

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Første del av emnet gir en innføring i oppbygging av prokaryote og eukaryote celler, hvordan DNA og kromosomer er bygget opp, genuttrykking, og hvordan celler deler seg og kommuniserer. Videre omfatter kurset utvalgte spesialområder av cellebiologien: organelle- utvikling og deling, metabolsk kompartmentering i cellen, circadiske rytmer og kontroll av cellefunksjoner, celleproliferering eksemplifisert med pollenspiring, peroxisomers funksjon i ulike celletyper, DNA-reparasjon.

Viktige tema i cellebiologi er:

 • Struktur og funksjon til biomolekyler
 • Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
 • Funksjonen til ulike cellestrukturer
 • Struktur og funksjon til biologiske membraner
 • Metabolisme og fotosyntese
 • Hvordan celler kommuniserer
 • Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
 • Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)
 • Cellekulturteknikker

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne:
 • beskrive oppbyggingen av forskjellige celletyper
 • ha en forståelse for hvordan gener er uttrykt
 • beskrive hvordan celler deler seg og kommuniserer
 • ha en forståelse av forskjellige cellebiologiske teknikker

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Cellebiologi (BBI120_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto