Anatomi og fysiologi (BIO110)

Et introduksjonsemne innen menneskekroppens oppbygning og funksjon. Det læres anatomisk terminologi og betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø (homeostase). Grunnleggende om cellens oppbygning og struktur. Histologi - vev. Huden. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Hormoner. Bevegelsesapparatet: skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene. Blodet og immunforsvaret. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelsessystemet og ernæring. Nyrene og urinveiene. Væskebalanse og syre/base-regulering. Reproduksjon. Genetikk og arv.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet vil studenten ha en viktig basiskunnskap innen anatomi og fysiologi som kan anvendes i biomedisinske problemstillinger. Kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten ha fått kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemer fungerer selvstendig og i et samspill med andre, slik at kroppen fungerer som en helhet.
 • Anatomisk terminologi.
 • Oppbygginger av celler og vev.
 • Prinsippene rundt homeostase for vev, organer og kroppens funksjoner.
 • Oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet.
 • Blodets funksjoner og prinsipper om kroppens immunforsvar.
 • Gi en beskrivelse av oppbygning og funksjon av menneskets nervesystem og sanser.
 • Kroppens temperaturregulering.
 • Endokrinologiskekjertler, organer og funksjon.
 • Prinsippene om urinveiene, fordøyelsessystemet og ernæring
 • Oppbygging og funksjon av bevegelsesapparatet.
 • Den anatomiske oppbygging og fysiologiske funksjon til det maskuline og feminine reproduksjonssystemet, menneskets utvikling og arv.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kleng Brekkå

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Fire timer forelesning pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi (BBI110_1) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE300_1) 10
Anatomi og fysiologi (BIE130_1) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE140_1) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077_A) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077_1) 10
Anatomi og fysiologi (TE0006_2) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006_A) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006_1) 3
Anatomi og fysiologi (ELE110_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto