Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.

Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG230

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Prosjektstyring og nettverksplanlegging. Organisering og gjennomføring av byggesaker og selve byggeprosessen. Produksjonsstyring for bygg og anlegg. Kontraktstandarder. Arbeidsbeskrivelse.

Bygningslovgivning og forskrifter. HMS planlegging. Bruk av Bygginformasjonsmodeller (BIM) i prosjektering og innføring i de forskjellige dataverktøyene som inngår i disse prosessene.

Læringsutbytte

Etter faget skal studenten ha inngående forståelse for gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt, relevante fag-standarder og bruk av programvare for Bygginformsjonsmodeller (BIM).

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)
Studentene må beherske grunnleggende bruk av tegneprogrammet Revit.

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og mappevurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer
Mappevurdering 1/2 Bokstavkarakterer

Mappevurdering er to prosjektoppgaver i gruppe.Både prosjektarbeidet og eksamen må være bestått for å få en bestått sluttkarakter i emnet. Kandidater med ikke-bestått på prosjektarbeidet kan ikke levere prosjektarbeid på nytt før neste gang emnet har ordinær undervisning.  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer
Alle obligatoriske øvinger (totalt 2) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Emneansvarlig:

Fredrik Bjørheim

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Guzman Cruz Rodriguez

Studiekoordinator:

Marianne Sun May Per

Arbeidsformer

6 timer forelesning og øvinger pr uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjektadministrasjon (TE0409_A) 5
Prosjektadministrasjon (BIB400_1) 5
Prosjektadministrasjon (TE0409_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto