Konstruksjonslære (BYG280)

Emnet skal gi en innføring i prosjektering av byggkonstruksjoner, med hovedvekt på bæresystem og dimensjonerende laster.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG280

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Konstruksjoners pålitelighet. Lasttyper og lastkoeffisienter. Naturlaster: snø- og vindlast. Jordtrykk. Beregning av trekonstruksjoner. Bære- og avstivningssystem. Bygging med prefabrikerte elementer. Skivevirkning i elementbygg, stedstøpte betongbygg og lette bygg med korrugerte stålplater og trebaserte plater. Vindfagverk. Beregning av stedstøpte bygningsdeler som for eksempel flatedekker, frittbærende vegger, trapper. Konstruksjonsdetaljer. Ulykkesgrensetilstand og brannprosjektering. Fundament på løsmasse,  Fuger i bygninger. Grunnmurer. Spesielle fundamenteringsproblem. Bærende vegg. Seismisk dimensjonering.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være fortrolig med de mest benyttede bygningskonstruksjonene og beregningsforutsetninger knyttet til disse. Studenten skal:
  • kjenne kravene knyttet til konstruksjoners pålitelighet, funksjon og levedyktighet
  • være i stand til å beregne ulike typer laster og lastkombinasjoner
  • kunne dimensjonere bygningskonstruksjoner i tre og betong, samt fundamenter
  • kunne utforme bygningsdetaljer.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG220 Betongkonstruksjoner, BYG235 Bygningsfysikk, BYG310 Trekonstruksjoner

Anbefalte forkunnskaper

BYG200 Stålkonstruksjoner

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Alle bortsett fra bruk av egen pc

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent 6 av 8 regneøvelser

Godkjent 6 av 8 regneøvelser

6 av 8 obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

8 timer forelesning og regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonslære (BIB310_1) 10

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto