Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG655

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Det heldags workshop-baserte kurset er relevant for studenter som er interessert i de banebrytende,endrende teknologiene og ideene som former vår fremtid. De fem workshopene vil inneholde forelesninger, diskusjoner og prosjektarbeid relatert til fem relaterte hovedtema. En sjette workshop vil bestå av en dags studentpresentasjoner av det endelige prosjektarbeidet. En midt-semester diskusjon omkring studentarbeidene vil finne sted som andre halvdel i den tredje workshop.

Workshop 1 FORECASTING

Langtidsplanlegging forutsetter en dyp forståelse for hvordan byer utvikler seg. Alt vi arbeider med i by-sammenheng involverer et behov for å kunne forutse (forecaste) et fremtidig behov og utvikling. Er det mulig å forutse mer presist fremtidige endringer? I så fall, er forecasting det eneste verktøyet som er tilgjengelig eller kan backcasting (å etablere ambisiøse mål og så gjennomføre dem) også fungere?

Workshop 2 ETIKK

For å utvikle robuste bærekraftige byer må vi forstå og legge til rette for mer enn kun teknologiske forbedringer og grønne tiltak. Hvordan mennesker møtes i byene, hvor trygg en by er, definerer også livskvalitet. Det gjør også korrupsjonsnivået og andre etiske utfordringer. En filosofisk tilnærming til dette kan hjelpe oss til å gjøre våre tanker om dette klarere.

Workshop 3 KLIMAENDRINGER OG RISIKO

Verden er - til tross for mange dommedagsprofetier - et bedre sted for flertallet av verdens befolkning enn for 100 år siden. Men hva er konsekvensene av klimaendringer? Handler vi for langsomt og blir vi tvunget til å fokusere på å begrense skadene/lindre og tilpasning til et endret klima, eller kan vi fremdeles unngå dramatiske klimaendringer? Midt-semester diskusjon og gjennomgang av det pågående student-arbeidet.

Workshop 4 FORNYBAR ENERGI OG BATTERI REVOLUSJONEN

Vi studerer her de siste prosjektene innen energi-autonomi, null-karbon utslippssamfunn; både planlagte og byggede og deres avhengighet av fornybar energi. De enorme mulighetene som oppstår etter prisfallet og teknologiforbedringen innen fornybar energi i kombinasjon med batteri revolusjonen har ledet til en rekke prosjekter som det er verd å studere; solbyer, solfly, båter og bygninger som kombinerer solenergi med andre fornybare teknologier som vindkraft og varmepumper. Men vi studerer også dårlige eksempler.

Workshop 5 NOTOPIA

Verden har over tid blitt velsignet eller plaget med visjonære ideer som ofte refereres til som Utopia eller utopiske. De gir noen ganger håp og engasjement som får oss til å strekke våre evner for å se nye muligheter. Andre ganger ender de opp som ekstreme tilfeller av sentraliserte, diktatoriske tvangstrøyer som i stedet for å ende opp som godt fungerende løsninger, signaliserer mislykkethet. Vi studerer eksempler på begge og fokuserer på en spesielt stor utfordring; å bosette fattige og andre som har økonomiske begrensinger å forholde seg til.

Workshop 6 ENDELIG PRESENTASJON OG INNLEVERING

Studentene presenterer sine arbeider som innleveres. Den endelige presentasjonen teller ikke med i karakteren.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som har gjennomført dette kurset skal være i stand til å:

 • Forstå og evaluere utsiktene for forskjellige banebrytende teknologier.
 • Reflektere kritisk til nye teknologier og nye ideer.
 • Forstå hvordan nye ideer og teknologier samspiller.
 • Reflektere kritisk til forecasting men forstå dens muligheter.

Ferdigheter

Studenter som har gjennomført dette kurset skal være i stand til å:

 • Mestre teknikker for å adressere analytiske spørsmål om fremtidsteknologier.
 • Demonstrere avansert forståelse for virkningen av nye teknologier og ideer, hvordan de på en grunnleggende måte endrer vår bruk og forståelse av fremtidige muligheter.
 • Utvide sin kapasitet til å forstå fremvoksende teknologier og ideer.
 • Delta in diskusjoner i andre klasser på universitetet og i samfunnet som helhet.

Generell kompetanse

Studenter som har gjennomført dette kurset skal være i stand til å:

 • Utforske nye teknologier og ideer med en kritisk distanse.
 • Formulere egne ideer basert på den presenterte forskningen og case-studier.
 • Kommunisere deres ideer, beregninger og tanker via diskusjoner i workshop-formatet som krever deltakelse fra alle studentene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig arbeid og muntlig presentasjon 1/1 Bokstavkarakterer

Primært ønskes individuell innlevering. Gruppeinnlevering kan imidlertid vurderes av faglærer underveis dersom studentantallet blir relativt stort.Det er intensjonen å utlevere oppgaveteksten i løpet av den første eller andre Workshop - fortrinnsvis ikke senere enn 15 September. Innleveringen/innleveringene skal anslagsvis finne sted i løpet av siste halvdel av november.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på workshops
Deltakelse i minimum 75% av av de fem hovedworkshop'ene er en betingelse for å kunne levere inn det skriftlige arbeidet og få det vurdert.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ana Llopis Alvarez

Faglærer:

David Chapman

Instituttleder:

Tore Markeset

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - masterstudium Energy, Environment and Society - masterstudium
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto