Ph.d. Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling (ELE920)

Prosjektarbeid skreddersydd til kandidatens forskningsområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELE920

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet signal- bildebehandling, maskinlæring og kybernetikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave og muntlig fremføring 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)

Veileder:

Kjersti Engan

Emneansvarlig:

Tormod Drengstig

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer

Åpent for

Studenter som følger PhD-programmet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto