Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

Emnet skal lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som er brukt i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer noen brønnstimuleringsmetoder, problemer med strømning i brønn og rørledninger og prosesseringsproblemer. Miljøaspekter vil også bli diskutert.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ560

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en introduksjon til produksjonsfasen til et olje- eller gassfelt sett fra et kjemisk perspektiv. Produksjonskjemikere og ingeniører teknologene som holder oljen og gass produksjon i gang ofte får lite oppmerksomhet i petroleumsindustrien.

Temaene i læreplanen inkluderer:

Produksjonsbrønn og stimuleringsmetoder - syre stimulasjon og fjerning av avleiring, vann og gassavstenging, kjemisk sandkontroll, fjerning av væske fra gassbrønner, kontroll av asfaltener og avleiring (squeeze behandling, injisering nedihulls).

Injisering av vann - biocider, oksygen fjerning, sulfat fjerning, sporstoff, vannbaserte, DRA kjemikalier, IOR-kjemikalier.

Kjemiske problemer i rørledninger: korrosjon, mikrobiologiske problemer, H2S-fjerning, voks / parafin, gasshydrater, avleiring, naftenater. Integrasjon med reservoarstyring, HPHT, injisering til undersjøiske brønner.

Prossesering: kjemikalier - emulsjonsbryter, flokkuleringsmidler, skumdempere.

Miljø og helse - økotoksikologiske tester og tolkninger, OSPARCOM, HOCNF, HMS på plattformer, koding av kjemikalier, tungmetaller.

Andre emner: dragreduksjon, tungolje, hydrotesting.

Læringsutbytte

Studentene vil lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som brukes i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer brønn stimuleringsmetoder, kjemiske problemer med å sikre strømning i rørledninger og prosesserings problemer. Miljøspørsmål spesielt for utslippsgrenser til havs er også inkludert.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
KJE101 Grunnleggende kjemi
KJE150 Generell kjemi

Studentene må ha tatt Generell kjemi (KJE150), Grunnleggende kjemi (KJE101) eller tilsvarende emne.

Studentene må ha en grunnleggende virksomhet for navngiving av uorganiske forbindelser og organiske kjemikalier (inkludert aromatisitet og grunnleggende funksjonelle grupper i organiske molekyler), likevekt, mengder kjemikalier (mol, vekt%, ppm / ppb), redoksreaksjoner, løseliget, syrer / baser.

Anbefalte forkunnskaper

KJE200 Organisk kjemi 1, KJE220 Uorganisk kjemi

Det vil være veldig nyttig å ha kunnskap om:

  • kinetikk og termodynamikk (deler av KJE150 Generell kjemi)
  • strukturene og løsningsegenskapene til polymerer og surfaktanter (tensider)
  • instrumentelle metoder for å analysere kjemikalier
  • olje og gass industri (litt generell kunnskap om hele prosessen fra boring til produksjon og videre til raffineriet)

Eksamen / vurdering

Prosjektrapport og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport 1/2 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 45 Minutter Bokstavkarakterer

Det skal leveres inn et skriftlig arbeid - en prosjektrapport - om et delemne i tilknytning til emnet. Rapporten skal være minst 3000 ord pluss tegninger/figurer og referanser. Arbeidet skrives ut fra tilgjengelig litteratur og annen informasjon. Den enkelte kan selv komme med forslag til emne som han/hun kan tenke seg å skrive om (godkjent av læreren), gjerne ut fra kontakter i industrien.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenter må delta i minst 50% av forelesninger for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Faglærer:

Roald Kommedal

Arbeidsformer

4 timer forelesninger pr uke.

Åpent for

Emnet er tilgjengelig for masterstudenter innen biologisk kjemi, miljøteknologi og petroleumsteknologi.

Andre studenter kan bli akseptert så lenge de oppfyller opptakskravene.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto