Anvendt instrumentell analyse (MLJ903)

Forskningsrelevant videregående instrumentell analytisk kjemi anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ903

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Det teoretiske fundament for utvalgte instrumentelle analytiske teknikker studeres inngående. En utvalgt teknikk skal beskrives teoretisk, og etableres på et adekvat instrument, inkludert teknikk for opparbeiding av prøver (prøvepreparering). Dette inkluderer metodologisk utvikling, kalibrering og verifisering.

Læringsutbytte

Kandidatene skal, etter fullført kurs, ha detaljert kunnskap om en (eller noen ganger flere) instrumentelle analytisk teknikker anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning. Studenten skal kunne prinsipper for funksjon og anvendelse av sentrale utvalgte analytiske tilnærminger (eksempelvis kromatografi, spektrometri, respirometri, etc.), samt prøvepreparering og dataanalyse som er sentrale i eget forskningsfelt. Videre skal studenten selvstendig kunne anvende den/de utvalgte teknikker aktuelle for egen forskning og dokumentere generell analytisk kompetanse på PhD nivå.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

I samsvar med opptakskrav til PhD innen Kjemi og Biovitenskap. Kurset kan også tas av siste års master studenter i samråd med og etter godkjenning av veileder.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Emnet vurderes med bestått/ikke bestått. Dersom prosjektrapport vurderes til ikke bestått vil kandidaten få mulighet for innlevering av forbedret rapport innen frist gitt av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Roald Kommedal

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Selvstudier over individuelt definert pensum, kollokvier eller laboratorie og prosjektarbeid. Kompetansegivende særkurs kan inngå som del av pensum, inkludert praktiske arbeidsformer.

Åpent for

Primært for PhD-studenter ved PhD programmet ved IKBM, men andre studenter kan gis adgang basert på individuell vurdering. Eksterne kandidater (utenfor IKBM) må stille med egen veileder.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto