Innføring i maskinteknikk (MSK100)

Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære å bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier og et relevant DAK-program. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Kurset består av fire moduler:

 1. Tegning; innføring i teknisk tegning og 3D DAK
 2. Mekanisk verksted; innføring i dreiing, fresing og additiv produksjon
 3. Materialer; innføring i materialteknologi og materialtesting
 4. Måleteknikk; innføring i bruk av mikrometer, teste overflateruhet


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære å bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier og et relevant DAK-program. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Kurset består av fire moduler: 
 1. Tegning; innføring i teknisk tegning og 3D DAK
 2. Mekanisk verksted; innføring i dreiing, fresing og additiv produksjon 
 3. Materialer; innføring i materialteknologi og materialtesting
 4. Måleteknikk; innføring i maskineringstoleranser og bruk av måleverktøy 

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • HMS-reglement for laboratorier
 • Ha en grunnleggende forståelse om geometrisk beskrivelse av maskindeler
 • Kunnskap om materialers mekaniske egenskaper
 • Ha en grunnleggende forståelse om maskineringsavvik og toleranser, samt relevante standarder  

Ferdigheter: 

 • Kunne lage enkle maskindeler gjennom sveising, fresing og dreiing
 • Kunne bruke måleapparater i laboratoriet
 • Kunne bestemme materialers mekaniske egenskaper ved bruk av strekk- og skårslagsprøving
 • Kunne lage enkle tekniske tegninger og lage 3D modeller i et relevant DAK program

Generell kompetanse

 • Kunne planlegge og utføre et arbeid i samarbeid med andre studenter
 • Kunne skrive en teknisk rapport
 • Kunne tolke måleresultater 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Fire gruppeinnleveringer

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid i DAK 1/4 Bestått/ Ikke bestått
Prosjektarbeid i mekanisk verksted 1/4 Bestått/ Ikke bestått
Prosjektarbeid i materialer 1/4 Bestått/ Ikke bestått
Prosjektarbeid i måleteknikk 1/4 Bestått/ Ikke bestått

For mekanisk verksted skal det leveres inn en maskindel som vurderes med bestått/ikke bestått.For måleteknikk, materialtesting og 3D DAK er det innlevering av rapport for hver gruppe som vurderes med bestått/ikke bestått.Alle fire deler av emnet må være bestått for å få bestått i emnet.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Adugna Deressa Akessa

Faglærer:

Ove Mikkelsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Emil Mannes Surnevik

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timer kombinert forelesning og øving per uke

Åpent for

Maskin - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto