Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk. Introduksjon til stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått. Bruk av programvare (R).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

STA500

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått. Bruk av programvare (R).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
  • Kunne bruke ulike sannsynlighetsfordelinger
  • Ha grunnleggende kunnskap om ekstremverdistatistikk
  • Kjenne til sannsynlighetsmaksimering og ha grunnleggende kunnskaper om estimering og konfidensintervaller
  • Ha grunnleggende kunnskaper om Bayesiansk statistikk
  • Kjenne til vanlige modeller for stokastiske prosesser
  • Kunne gjøre enkle beregninger for Poisson- og Markovprosesser, inkludert enkle kømodeller

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Minst 8 av 12 øvinger må være innlevert og godkjent for å gå opp til eksamen. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jörn Schulz

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4+2 timer forelesninger og regneøvinger per uke, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (MOT100_1) 7
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (MOT110_1) 4
Matematisk statistikk (MOT150_1) 4
Matematisk statistikk for petroleum (MOT320_1) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk 2 (MET270_1) 10
Stokastisk modellering (TE6517_1) 4
Stokastisk modellering (TE6517_A) 4

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master Offshore Field Development Technology - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleum Geosciences Engineering - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Risk Analysis - master i teknologi
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto