Hopp til hovedinnhold

Kroppsøving fagdidaktikk del 1 PPU181

Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU181

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Undervisningen vektlegger innføring i kroppsøvingsdidaktikk, herunder

 • legitimering av kroppsøvingsfaget
 • planlegging og kunnskap om læreplanen
 • praktisk gjennomføring av undervisningsplaner
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne

 • argumentere for kroppsøvingsfagets egenart og kunne drøfte ulike diskurser i, om og gjennom faget
 • kjenne til gjeldende læreplan i kroppsøving og la denne danne grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen

Ferdighet

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne

 • planlegge undervisningsøkter i henhold til gjeldende læreplan
 • reflektere over egen undervisningspraksis
 • skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav

Generell kompetanse

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne

 • kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving 
 • kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet
 • bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Egne notaterPensumlitteratur

Til muntlig vurdering trekker kandidaten to problemstillinger. Kandidaten får 30 minutters forberedelsestid med hjelpemidler, og skal deretter kunne gi en kort fremstilling av problemstillingene (ca. 10 min på hver problemstilling). Kandidaten vil deretter få spørsmål med utgangspunkt i problemstillingene (ca.10 min).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
To skriftlige arbeidskrav knyttet til undervisning, Ett skriftlig arbeidskrav knyttet til praksis, Obligatorisk oppmøte

Tre obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet til én ny innlevering i bearbeidet form.

Fra studieåret 2021/2022 vil det være 50% obligatorisk oppmøte på undervisningen for å få lov til å gå opp til eksamen i dette emnet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Atle Mjåtveit
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto