Cellebiologi (BIO100)

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Første del av emnet gir en innføring i biologiske macromolekyler og oppbygging av prokaryote og eukaryote celler. Cellemembran og cellesignalisering kobles mot celle respirasjon og hvordan ulike celler deler seg og organismer reproduserer. Oppbygning av DNA og krosmosomer samt gen transkripsjon dekkes før en tar for seg molekylær biologiske analyser som brukes i studier av celler. Det vil også være to obligatoriske laboratorie sesjoner som vil gi innføring i cellebiologi og hvordan håndtere celler i kultur.

Viktige tema i cellebiologi er:

 • Struktur og funksjon til biomolekyler
 • Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
 • Funksjonen til ulike cellestrukturer
 • Struktur og funksjon til biologiske membraner
 • Metabolisme i form av celle respirasjon
 • Hvordan celler kommuniserer
 • Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
 • Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)
 • Cellekulturteknikker og ulike teknikker som brukes i studier av celler.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • beskrive oppbyggingen av forskjellige celletyper og hvilken rolle de ulike organellene har
 • kunne forklare enkelt celleånding og hvordan celler lager ATP
 • ha en forståelse for hvordan gener er uttrykt og kunne forklare hvordan en går fra DNA til RNA til protein
 • beskrive hvordan celler deler seg og kommuniserer, og kunne gi eksempler på cellesignalisering
 • kunne beskrive forskjellige cellebiologiske teknikker

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Biologi 2, Kjemi 1 og 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk labøvelse og oppgave
En del av undervisningen innebærer å lære om hvordan en utfører enkle laboratorieoppgaver relatert til cellebiologi. Studentene vil få oppgaver i softwaren Labster (pre-lab) som må gjennomføres før en møter til to obligatoriske praktiske lab-øvelser. Både Labster og de praktiske lab-øvelsene må være gjennomført og godkjent før en får gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer per uke gitt som forelesninger eller gruppearbeid, samt to praktiske laboratorie undervisninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Cellebiologi (BBI120_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto