Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT530

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet vil gi en innføring i kvantitative metoder for konstruksjon, dimensjonering og analyse av distribuerte systemer. Dette vil inneholde ytelsesbetraktninger under systemutvikling og -drift; grunnleggende begreper, måleteknikker og verktøy; belastningskarakterisering; statiske, dynamiske og hierarkiske modeller; elementær kønettverksanalyse samt diskret hendelsessimulering; diskret hendelses baserte modeller ved hjelp av GPenSIM. Petri net teori; anvendt statistikk (som factor analysis, ANOVA, hypothesis testing) for å filtrere og analysere data.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

  • Kunne forstå hva ytelsesvurdering og simulering generelt betyr, hvor flere datasystemer spiller sammen.
  • Kunne modellere og simulere realistiske systemer for å måle ytelsen.
  • Kunne bruke Petri nett teori for å modellere diskret systemer.
  • Kunne bruke anvendt statistikk for å analysere data.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave(r)

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 40/100 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt
Prosjektoppgave 60/100 Bokstavkarakterer Alle

Emnet har en løpende vurdering.Prosjektoppgave teller 60 % av totalkarakter. Prosjektet kan gjøres individuelt eller i gruppe av 2-3 studenter.Dersom en student ikke leverer prosjektet i tide regnes det som stryk så sant det ikke foreligger gyldig dokumentasjon som har gitt grunnlag for utvidet tid.Dersom en student stryker på prosjektet kan studenten ta et nytt prosjekt med en ny tittel neste gang emnet går som normalt, eller etter avtale med faglærer i kontinuasjons-perioden i det påfølgende semester.Skriftlig eksamen teller 40 % av totalkarakter. Eksamen er med penn og papir.Både prosjekt og eksamen må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Reggie Davidrajuh

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Diskret simulering og ytelsesanalyse (MID280_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto