Algoritmeteori (DAT600)

Kuset gir et videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori, som inkluderer følgende emner: Graf og graf algoritmer, greedy algoritmer, dynamisk algoritmer, lineær programmering, og NP- analyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT600

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet vil gi en videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori. Det inneholder sortere og ordre statistikk, datastrukturer, videregående programdesign og analyse, videregående datastrukturer, graf og graf algoritmer, algoritmer for multitråd programmering og NP- analyse.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

  • Kunne forstå hva algoritmer og datastrukturer generelt betyr, når man lager store og komplekse dataprogrammer
  • Kunne lage effektive algoritmer, med hensyn til tidsbruk og andre ressurser som minne
  • Kunne bruke forskjellige typer algoritmer
  • Kunne velge optimale algoritmer for bestemt type programmeringsoppgaver

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT200 Algoritmer og datastrukturer

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
4 obligatoriske innleveringsoppgaver.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Reggie Davidrajuh

Emneansvarlig:

Nejm Saadallah

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Algoritmeteori (MID290_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto