Econometric Analysis (IND905)

Emnet gjennomgår de viktigste metodene innenfor tverrsnitts-, tidsserie- og paneldataøkonometri på høyt nivå. Deretter gis det en fordypning innenfor den retningen som er aktuell for den enkelte student.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND905

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet vil tema på et høyt faglig nivå i økonometrisk analyse gjennomgås. Emnet er ment å gi studenten metodisk bakgrunn til å gjennomføre analyser av publiserbar kvalitet i sitt doktorgradprosjekt.

Læringsutbytte

Fullført emne skal gi studenten tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre empiriske analyser på forskningsfronten i industriell økonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Økonometri og statistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på semesteroppgaven. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Rapporten skrives individuelt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Atle Øglend

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Fire timer forelesning med aktiv student medvirket presentasjon og diskusjon av fagartikler og andre kilder innenfor økonometrisk tema relevant for studentens ph.d. prosjekt.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto