Matematisk analyse II (MAT610)

Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, med anvendelser til harmonisk analyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAT610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. januar for vårsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Innføring i grunnleggende teori for Hilbert- og Banach rom, L_p-rom, Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige funksjoner. Det blir lagt vekt på både teoretisk forståelse og bruk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs vil studenten ha kjennskap til sentrale begreper og ideer i funksjonalanalyse. Videre kjenner studenten til utvalgte videregående emner som Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige signaler.

Forkunnskapskrav

MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Anbefalte forkunnskaper

MAT310 Matematisk analyse

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Skriftlig eksamen er med penn og papir

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Alexander Ulanovskii

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger per uke

Åpent for

Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto