Ph.d Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi (MLJ906)

Emnet omhandler individuelt utvalgte tema på avansert nivå innen fagfeltet Miljøvitenskap og Teknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen kandidatens utvalgte og avgrensa fagfelt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ906

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet Miljøvitenskap og Teknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen det utvalgte og avgrensa fagområdet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innen kandidatens forskningsområde.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

I samsvar med opptakskrav til ph.d. innen Kjemi og Biovitenskap. Emnet kan også tas av siste års masterstudenter i samråd med og etter godkjenning av veileder.

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgaver og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Prosjektoppgaver 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ilke Pala Ozkok

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får definert pensum og veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

Ph.d. program i Kjemi og Biovitenskap. Master i Miljøteknologi og Biologisk kjemi.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto