Ph.d. prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner (OFF905)

Prosjektemne for ph.d.-kandidater innen bygg- og offshorekonstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF905

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltene bygg- og offshorekonstruksjoner. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes ph.d.-område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes ph.d.-område.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Rapport og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Muntlig eksamen 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Begge deler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Faglærer:

Yanyan Sha

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet innen relevant fagområde kan ta emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto