Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

Dette er et obligatorisk studieteknikk- og arbeidsmetodekurs som skal gjennomføres første studieår av en bachelorgrad i ingeniørfag og realfag ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TN110

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset er digitalt og er en blanding av tekst, illustrasjoner, videosnutter og flervalgstest.

Kurset går over 2 semestre. Trinn 1 skal gjennomføres i starten av høstsemesteret, og trinn 2 i starten av vårsemesteret.

I trinn 1 av kurset skal vi gjennom følgende tema:

  • Del 1: Studieteknikker: konsentrasjon, pensumlesing og studieteknikker
  • Del 2: Arbeidsmetoder: planlegging og motivasjon
  • Del 3: Gruppearbeid: samarbeid i grupper som student og i arbeidslivet

I trinn 2 av kurset skal vi gjennom følgende tema:

  • Del 1: Å skrive laboratorierapporter
  • Del 2: Kildebruk og kunstig intelligens
  • Del 3: Muntlige presentasjoner

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha fått grunnleggende kunnskap om studieteknikker og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Kurs i ingeniørfaglig arbeidsmetode og studieteknikk

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Trinn 1 (høst) 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Trinn 2 (vår) 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Kurset består av 2 trinn med til sammen 6 deler med en flervalgstest per trinn. Hver flervalgstest har 15 spørsmål hvorav minst 80% må være riktig for å få godkjent trinnet. Begge trinn må være godkjent for å bestå kurset. Det er ingen begrensning på antall forsøk på flervalgstestene. Trinn 1 skal gjennomføres innen 1. oktober, og trinn 2 innen 1. mars. Kurset må være bestått for å kunne ta ut bacheloroppgaven i 6. semester.

Arbeidsformer

Ingen forelesninger. Kurset er nettbasert og foregår i sin helhet på Canvas. Gjennomføringstid for kurset er beregnet til omtrent 1,5 time per del.

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag, deltid Elektroteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag, deltid Elektroteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag, deltid Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag - deltid

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto