Hopp til hovedinnhold

Cellebiologi BIO100

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO100

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Første del av kurset gir en innføring i oppbygging av prokaryote og eukaryote celler, hvordan DNA og kromosomer er bygget opp, genuttrykking, og hvordan celler deler seg og kommuniserer. Videre omfatter kurset utvalgte spesialområder av cellebiologien: organelle- utvikling og deling, metabolsk kompartmentering i cellen, circadiske rytmer og kontroll av cellefunksjoner, celleproliferering eksemplifisert med pollenspiring, peroxisomers funksjon i ulike celletyper, DNA-reparasjon.

Viktige tema i cellebiologi er:

 • Struktur og funksjon til biomolekyler
 • Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
 • Funksjonen til ulike cellestrukturer
 • Struktur og funksjon til biologiske membraner
 • Metabolisme og fotosyntese
 • Hvordan celler kommuniserer
 • Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
 • Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)
 • Cellekulturteknikker
Læringsutbytte
Etter utført kurs skal studentene kunne:
 • beskrive oppbyggingen av forkjellige celletyper
 • ha en forståelse for hvordan gener er utrykt
 • beskrive hvordan celler deler seg og kommuniserer
 • ha en forståelse av forskjellige cellebiologiske teknikker
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hanne Røland Hagland
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Cellebiologi (BBI120_1) 10
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Biologisk kjemi, master i realfag Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto