Hopp til hovedinnhold

Utmatting og brudd BYG540

Kurset tar sikte på å formidle en forståelse av konstruksjoners integritet og dens viktigste temaene i materialegenskaper, påkjenning og defekter eller sprekker. Den underliggende vitenskapen om bruddmekanikk er grunnleggende for kurset og den praktiske anvendelsen av disse konseptene til strukturer er også dekket, samt utmatting, sveising, sveisefeil og ikke-destruktiv prøving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG540

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Sentrale emner er: sveisefeil, degradasjonsmekanismer, inspisering, tilstandsvurdering, skadeundersøkelse. Spesikke emner er: lineær elastisk bruddmekanikk, elastisk-plastisk bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, utmatting, sprekk vekst, failure assessment diagrammer, BS7910 og R6 metoder, ikke destruktiv prøving. Litt om bruk av element metoden.
Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Ha en grunnleggende forståelse av bruddmekanikk, bruddmekanikksprøving, sveisefiel, inspeksjon og konstruksjonersintegritet.
  • Kunne begreper som bruddmekanismer, linearelastisk bruddmekanikk, elastisk-plastik bruddmekanikk, utmattings sprekkvekst, bruddfare diagrammer, skadeundersøkelse, tilstandsvurdering og ikke-destruktiv prøving.

Ferdigheter:

  • Kunne identifisere degradasjonsmekanismer i konstruksjoner i drift.
  • Kunne spesifisere egnede inspeksjonsmetoder.
  • Kunne spesifisere bruddmekanikksprøver og tolke test resultater.
  • Kunne beregne utmattingslevetid basert på sprekkvekst.
  • Kunne beregne akspet kriterier for bruk i NDT basert på brudd begreper.
  • Kunne forstå kompleks analyser basert på dagens BS7910, API579 og R6 metoder.

Generell kompetanse:

  • Kunne planlegge og kjøre enkel integritets analyser
  • Kunne forstå relativt kompleks analyser utført i industri
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulatorNorsk-engelsk ordbok

Fagperson(er)
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timers forelesning per. uke.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjoners integritet (MOK110_1) 5
Åpent for
Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto