Hopp til hovedinnhold

Psykososialt læringsmiljø (MGLT01)

Andre semester i første studieår starter med en tverrfaglig uke med fokus på psykososialt læringsmiljø. I stedet for ordinær undervisning, møtes studentene på tvers av PEL, norsk, matematikk og drama. Hensikten med uka er å lære og erfare hvordan det kan legges til rette for utvikling av et godt læringsmiljø i skolen.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGLT01

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Arbeidet organiseres i forelesninger og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen tar utgangspunkt i tema knyttet til skolens ulike fag, tverrfaglige emner og læringsaktiviteter for å fremme psykososialt læringsmiljø.
Læringsutbytte

Kunnskaper En kandidat med fullført og bestått emne:

  • har kunnskap om å skape og ivareta et godt psykososialt læringsmiljø i fysisk og digitalt læringsrom
  • har kunnskap om ulike hindrer til elevenes deltakelse i ulike læringsarenaer

Ferdigheter En kandidat med fullført og bestått emne:

  • kan planlegge og gjennomføre praktiske, lekbaserte aktiviteter i klasserommet for å skape og utvikle et godt læringsmiljø
  • kan bruke ulike strategier for å legge til rette for et godt læringsmiljø i teknologirike læringsarenaer

Generell kompetanse En kandidat med fullført og bestått emne:

  • kan bidra til kreative og skapende aktiviteter for å etablere gode lærende fellesskap
  • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap for å utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene på 1.-7. trinn / 5.-10. trinn
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% obligatorisk tilstedeværelse

Deltakelse på temauken er obligatorisk.

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vidar Kjetilstad
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Læringsmiljøuken evalueres ved hjelp av en spørreundersøkelse på Canvas etter at uken er gjennomført.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto