Hopp til hovedinnhold

Elektronmikroskopi MSK510

Emnet gir innføring i teori og bruk av skanning elektronmikroskop og transmisjonselektronmikroskop.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK510

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Kurset gir en innføring i teori og praktisk anvendelse av transmisjonselektronmikroskop (TEM) og scanning elektronmikroskopp (SEM) for karakterisering av materialers struktur. Kontrast, billeddannelse og ulike diffraksjonsteknikker blir behandlet. Likeledes teori og anvending av EDS-analyse.
Læringsutbytte
Etter å ha tatt emnet skal studentene:
  • kjenne til prinsippene for oppbygningen av elektronmikroskop, TEM og SEM
  • kjenne til linsefeil og linseoptikk
  • kjenne til signalene fra vekselvirkninger mellom innkommende elektron og et materiale
  • forstå hvordan ulike signaler kan anvendes for å få informasjon om et materiale
  • kjenne til grunnleggende tolkning av eksperimentelle data fra SEM og TEM
  • kunne vurdere om TEM eller SEM kan anvendes for et gitt materialproblem
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Deltagelse på laboratoriet
3 lab-rapporter som skal være godkjent for å få tilgang til eksamen. Lab-rapportene evalueres kun med bestått/ikke bestått. Rapportene og muntlig eksamen kan leveres på norsk eller engelsk ut ifra studentenes eget ønske. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vidar Folke Hansen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Mona Wetrhus Minde
Ansvarlig laboratorieøvelser: Wakshum Mekonnen Tucho
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
2 forelesning hver uke i tillegg til laboratoriearbeid som blir holdt etter avtale. Obligatorisk deltagelse på laboratoriet. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Elektronmikroskopi (MOA130_1) 5
Åpent for
Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto