Hopp til hovedinnhold

Rørledninger og stigerør OFF520

Emnet handler om grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

OFF520

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Knekking/buling av rørtverrsnitt, design basert på grensetilstander. Bruk av Morrison's likning ved beregning av hydrodynamiske krefter på rørtverrsnitt. Maksimal kapasitet mhp. styrke og utmatting utifra statistisk styrte laster. Utmatting av rørledninger og stigerør som følge av vibrasjoner fra virvelavløsninger. Krefter mellom havbunn/rørledning, stabilitet av rørledning på havbunnen. Dimensjonering av nødvendig veggtykkhet, trykktesting. Installasjon av rørledninger. Respons som følge av "trål-støt". Skademekanismer. Inspeksjon og vurdering av feil i rørledninger. Stigerør i dyptvann.
Læringsutbytte
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Sheryl Josdal
Faglærer: Muk Chen Ong
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og øvinger pr uke.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Rørledninger og stigerør (MOK160_1) 5
Åpent for
Masternivå ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) Studenter på masternivå ved Det teknisk-naturvitenskaplig fakultet kan også vurderes for opptak. 
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto