Yrkesdidaktikk elektro og datateknologi (PPU230)

Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen fagområdet med hovedfokus på videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU230

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene

 • ha kjennskap til forskrift til opplæringsloven kapittel 3
 • ha kjennskap til opplæringskontoret for faget sitt og hvordan det jobber
 • ha kjennskap til prinsippene for spesialundervisning
 • ha kjennskap til tilbudsstrukturen i fagfornyelsen for det utdanningsprogrammet som han/hun underviser på, for å kunne foreta yrkesveiledning innen eget programområde
 • ha kjennskap til prinsippene for elevbedrift og partnerskapsavtaler
 • ha kjennskap til de grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne utarbeide lokale læreplaner ut fra nasjonale kompetansemål i læreplanen, og kunne omgjøre disse til praktiske og teoretiske undervisningsopplegg
 • kunne differensiere undervisningen med tanke på å gi elevene tilpasset opplæring
 • kunne integrere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen
 • kunne utarbeide vurderingssituasjoner
 • kunne orientere seg i forskrift til opplæringsloven

Generell Kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • kunne bruke strategier for lederstil, for å kunne forebygge og bearbeide konflikter og mobbing
 • kunne tilrettelegge undervisning til ulike elevforutsetninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 45/100 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 55/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent.Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min.Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Rune Frestad

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Åpent for

Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto