Innovasjon og prosjektforståelse (TN910)

Hensikten med kurset er å bevisstgjøre PhD-kandidatene om de praktiske implikasjonene av deres forskning. Dette innebærer å forstå hvordan forskningsresultater kan lede til innovasjon, d.v.s. implementeres for å oppnå den tilsiktede nytteverdi for samfunnet. En annen hensikt er å øke kandidatenes bevissthet om de videre samfunnsmessige implikasjonene av forskning og innovasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TN910

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kursinnholdet er primært rettet mot PhD-studenter innen naturvitenskap og teknologi.

Tema som dekkes i emnet er bl.a.:

Ulike typer innovasjon, prosjekt- og prosessmodeller, disruptiv innovasjon, interessenter og sosial konstruksjon av teknologi, ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten:

Kunne forstå viktige problemstillinger knyttet til styring av komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter (G2)

Kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon (G5)

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kurspaper 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal innlevere et paper som kreves godkjent for at emnet skal bestås.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Knut Erik Bang

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, samlinger og ledet selvstudium.

Åpent for

Kurset er obligatorisk for kandidater ved UiS sitt PhD-program i naturvitenskap og teknologi. Andre PhD-kandidater kan også gis adgang til kurset etter søknad.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto