Hopp til hovedinnhold

Matematiske metoder 2 MAT200

Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT200

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Lineær algebra, rekker, Taylorrekker, Fourierrekker, funksjoner av flere variable. Dataverktøy (Python).

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte
  • kjenne til en del grunnleggende begrep innenfor elementær lineær algebra, og være operasjonell innenfor disse; behandle lineære ligningssystemer og løse egenverdiproblemer;
  • kunne avgjøre konvergens/divergens til en rekke. Finne Taylor- og Fourierrekken til en gitt enkel funksjon;
  • få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor fler-variabel analyse;
  •  bruke Python til å løse enklere problemer i en- og flere-variabel analyse, og i lineær algebra.
Forkunnskapskrav
MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% obligatorisk oppmøte på regneøvinger , Obligatoriske innleveringer
Det er tre obligatoriske innleveringer, hvorav en i Python. De obligatoriske innleveringene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Studentene skal besøke opplæringene hvis mulig.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: David Ploog
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning, 2 timer gruppeøvinger, obligatoriske innleveringer. Obligatoriske  innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Byplanlegging, master i teknologi/siv.ing., femårig Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk, femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220) 5
Reell og kompleks kalkulus (MAT210) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561) 9
Matematiske metoder 2 (TE0561) 9
Matematiske metoder 2c (ÅMA330) 5
Matematikk 2 - matematiske metoder (TE0301) 6
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334) 5
Lineær algebra (MAT110) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto