Hopp til hovedinnhold

Stedsforståelse og Byteori BYG105

Kurset gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg innføres stedsanalyse som verktøy for å forstå, beskrive og vurdere eksisterende bysituasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG105

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha

 • Grunnleggende kunnskap om byplanleggings-, urban design- og arkitektur-teori og -historie
 • Forståelse for urbane omgivelser som både fysisk, funksjonell, semantisk og estetisk realitet
 • Forståelse for steders kvaliteter
 • Grunnleggende innsikt i byutviklingsteorier og deres anvendelse, samt relevante tekster
 • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne

 • Utføre enkle romlige analyser og stedsanalyser
 • Beskrive og tolke bysituasjoner ved hjelp av tematiske analyser
 • Bruke Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign

Studentene skal også ha opparbeidet generell kompetanse i

 • Grafisk og muntlig representasjon og analyse av eksisterende urbane omgivelser
 • Å kunne uttrykke egne ideer grafisk (frihåndstegninger, skisser, fotomontager, diagrammer, osv.)
 • Å forstå og diskutere faglitteratur
 • Faglig formidling av teoretiske og konseptuelle valg for egne prosjekter
Innhold

Kurset gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg gir kurset en introduksjon til verktøy for å forstå og vurdere eksisterende bysituasjoner. Tema i kurset er byplan- og arkitekturhistorie, byplanteori; og det gis en innføring i romforståelse og stedsanalyse.

Emner som blir behandlet er form og formspråk, sted og stedsforming, by- og gatemønster, plasser og byrom, samt en introduksjon til relevante teorier som er knyttet til formgivning av byer og byrom. Hensikten er å oppnå et kunnskapsnivå som tillater å utføre faglige analyser og evalueringer av urbane omgivelser i lys av relevant teori, og knytte egen utformingsarbeid opp mot eksisterende byteorier.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/5 3 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Prosjekt 3/5 A - F

Vurderingsformen i emnet består av prosjekt og skriftlig eksamen. Prosjektet teller 60% og skriftlig eksamen teller 40%. Deltakelse i øvelsene og litteraturseminarer må være godkjent for å få levere prosjekt og delta i skriftlig eksamen. Dersom studenten ikke består prosjektet eller ønsker å forbedre karakteren må han/hun ta prosjektet på nytt igjen neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske undervisningsaktiviteter
Alle øvelser, seminarer og gruppe-/prosjektarbeid må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til vurdering i emnet.
Fagperson(er)
Faglærer: Ana Llopis Alvarez
Emneansvarlig: Daniela Müller-Eie
Faglærer: Jon Bjelland
Ansvarlig laboratorieøvelser: Guzman Cruz Rodriguez
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer

Kunnskapsformidlingen i faget skjer gjennom en forelesningsrekke og litteraturseminarer. I tillegg finnes det selvstendige gruppeøvelser og individuelt prosjektarbeid som innebærer veiledning og fremvisninger.

Veiledningen foregår i undervisningstid og deltakelsen er obligatorisk. For gruppearbeid gjelder at alle gruppemedlemmer må være tilstede og bidrag til gruppearbeid skal dokumenteres. Deltakelse i øvelsene og litteraturseminarer må være godkjent for å få levere prosjekt og delta i skriftlig eksamen.

Det inngår også et kurs i bruk av Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign.

Åpent for
Studenter på 5-årig masterstudiet i byplanlegging og bachelorstudiet i bygg.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Arkitekturforståelse (BIB360) 5
Arkitektur og sted (BIB430) 5
Arkitektur og sted (BIB110) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto