Vegplanlegging (BYG130)

Emnet vegplanlegging gir forståelse og kunnskap om veg- og transportplanlegging, samt teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om veg og transport planlegging og kunnskap for å kunne planlegge og utforme gater og veger.

Emnet gir trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering og utarbeidelse og presentasjon av vegplaner. Opplæring i bruk av Novapoint, laboratorieøvinger med rapport, prosjektoppgave i prosjektering med Novapoint.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunnskap om Statens Vegvesen sine håndbøker innen vegplanlegging/vegutforming
  • Kunnskap om prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av bilveger og GS-veier
  • Kunnskap om bruk av dataverktøy for bruk i vegplanlegging
  • Kunnskap om materialer for bruk i veg samt ulike laboratorietester
  • Kunnskap om planprosesser, tekniske planer og reguleringsplaner

Ferdigheter

  • Kunne planlegge transport og trafikksystemer og prosjektere veier og gater av ulike typer
  • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
  • Kjenne lovgivning , vegnormaler og tekniske- og estetiske formingsparametre

Generell kompetanse

  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk
  • Beherske elektronisk presentasjon av vegprosjekter

Forkunnskapskrav

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Standard kalkulator
Prosjektoppgave 2/5 Bokstavkarakterer

Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave. Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.Skriftlig eksamen vil være på papir på campus.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapport
Laboratorierapporten er en individuell oppgave og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Camilla Mellegård

Laboratorieingeniør:

Guzman Cruz Rodriguez

Faglærer:

Jarle Berge

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og praktiske øvinger på laboratorium. Prosjektoppgave med prosjektering av en veg/gate i bruk av dataverktøy i vegprosjektering. Testing av vegmaterialer i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vegplanlegging (BIB570_1) 10
Tekniske planer (BIB330_1) 5
Vegbygg (BIB370_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto