Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

Emnet gir grunnleggende kunnskap og generell kompetanse innen statikk og fasthetslære, som er basis for alle konstruksjonsteknikk og maskinkonstruksjon emnene. Emnet er delt inn i to hovedkomponenter: statikk og fasthetslære.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.

Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • kjenne til de grunnleggende begrepene innen statikk og fasthetslære
  • kunne beregne opplagerkrefter i statisk bestemte konstruksjoner, basert på kjente ytre krefter
  • kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner
  • kunne beregne snittkrefter i statisk bestemte konstruksjoner og tegne diagram for disse
  • kunne beregne spenninger og tøyninger over et tverrsnitt i et konstruksjonselement under kraftpåvirkning eller temperaturendring
  • kunne dimensjonere enkle statisk bestemte konstruksjoner og konstruksjonselementer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvelser
Totalt 8 obligatoriske regneøvinger. 6/8 av de obligatoriske regneøvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 1 (BIB120_1) 10

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto