Byggematerialer (BYG150)

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG150

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Materialer som inngår som bærende deler av konstruksjoner i Bygg og Anlegg. Aktuelle materialer kan være: betong, stål, aluminium, trematerialer, tegl, stein, asfalt.

Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse og kunnskap av bruk av materialer i bygninger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 4, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes. 

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jarle Berge

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 4 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Byggematerialer og geoteknikk (BYG102_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto