Byggematerialer (BYG150)

Kurset gir en grunnleggende oversikt over viktige byggematerialer som brukes i bygninger. Kurset gir agså en introduksjon til typiske produksjon og prosessering, struktur, egenskaper og vedlikeholdskrav for byggematerialer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG150

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Materialer som inngår som bærende deler av konstruksjoner i Bygg og Anlegg. Aktuelle materialer kan være: betong, stål, aluminium, trematerialer, tegl, stein, asfalt.

Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene forstå råvarene og produksjonsprosessen av materialer som skal brukes i konstruksjon. Studentene skal være i stand til å velge riktig materiale å bruke i konstruksjonen og teste materialer i henhold til relevante designstandarder.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent formelsamling, Godkjent kalkulator,

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 4, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes.

Fagperson(er)

Faglærer:

Yanyan Sha

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jarle Berge

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 4 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Byggematerialer og geoteknikk (BYG102_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto