Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og konstruksjoner med ikke-lineær oppførsel. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG205

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Influenslinjer. Virtuelle krefters prinsipp. Enhetslastmetoden. Forskyvningsberegning for statisk bestemte konstruksjoner basert på virtuelle krefters prinsipp. Spenningsresultanter i statisk ubestemte fagverk, bjelker og rammer på grunn av punktlast, fordelt last, temperaturvirkning og opplagersetning. Crossmetoden for uforskyvelige plankonstruksjoner. Innledning til plastisitetsteori.

Læringsutbytte

Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk ubestemte konstruksjoner og innføring i plastisitetsteori. Etter endt emne skal studenten:
  • ha grunnleggende forståelse for lineære og ikke-lineære konstruksjonsanalyser
  • kunne beregne, tegne opp og bruke influenslinjer for statisk bestemte konstruksjoner
  • kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner ved bruk av enhetslastmetode
  • kunne beregne krefter i statisk ubestemte fagverk, bjelker og rammer pga. ytre laster og temperaturvirkning ved bruk av enhetslastmetode
  • kunne beregne krefter i statisk ubestemte bjelker og rammer ved bruk av Crossmetode
  • ha grunnleggende forståelse av plastisk bruddkapasitet og bruddmekanismer i fagverk, bjelker og rammer

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Alle bortsett fra bruk av egen pc

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

5 av 6 innleveringer
5 av totalt 6 av de obligatoriske øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Yanyan Sha

Faglærer:

Yanyan Sha

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 2 (BIB150_1) 10

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto