Hopp til hovedinnhold

Betongkonstruksjoner BYG220

Kurset gir studentene forståelse av dimensjoneringsprinsipper og mekanikken til armert betong, og gjør dem i stand til å dimensjonere ulike betongelementer, inklusivt plater, bjelker og søyler. Faget dekker også oppførsel og styrke av armerte betongelementer utsatt for bøyning, skjær, torsjon og aksialkrefter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG220

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av prinsippene i armert betong og kunnskap om praktisk beregning av vanlige betong bjelker, plater, søyler og vegger.
Innhold
  • Prinsipper for lastpåkjenning og lastvirkninger.
  • Prinsippfor bøyningspåkjente armerte betongtverrsnitt i bruks- og bruddgrensetilstand.
  • Beregning av armering for moment, skjær og forankringslengder.
  • Praktisk beregning av toveisplater.
  • Beregning av nedbøyning.
  • Bruk av aktuelle regler. Teoretisk minimumsarmering.
  • Beregning av riss og rissvidder.
  • Kapasitet for tverrsnitt med kombinerte lastvirkninger (moment om begge akser og normalkraft). Beregning av slanke søyler.
  • Praktisk beregning av uarmert og symmetrisk armert søyler og vegger. Konstruksjonsregler og utforming.
Forkunnskapkrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Anbefalte forkunnskaper
BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Opplyses før eksamen. 1)

1) Se nærmere beskrivelse av tillatte hjelpemidler under.
Tillatte hjelpemidler til eksamen:Norsk Standard: NS-EN 1992-1-1:2004+NA: 2008,Norsk Standard: NS-EN1990: 2002+NA: 2008,Norsk Standard: NS-EN 1991-1-1: 2002+NA: 2008,Formelbok StålkonstruksjonerFormelsamling (Transformed sections),m-n diagrammer,Godkjent kalkulator,Nødvendige ligninger in A4 papir (håndskrevet eller printet)Ordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

8 øvinger.

6 av de totalt 8 obligatoriske øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Laboratoriearbeid : testing av armert betong bjelke (Oppmøte er obligatorisk)

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Faglærer: Chavin Nilanga Naotunna Naotunna Palliya Guruge
Faglærer: Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Ansvarlig laboratorieøvelser: Samdar Kakay
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
5 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Laboratoriearbeid.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Betongkonstruksjoner 1 (BIB500) 5
Betongkonstruksjoner 2 (BIB530) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto