Naturlaster (BYG525)

Emnet skal gi en innføring i naturlaster på byggkonstruksjoner og deres betydning i design av konstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG525

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Snø- og islaster. Jordskjelvlaster. Vind- og bølgestatistikk. Middel i tid- og dynamisk vindlast. Virkning av vind på slanke konstruksjoner (broer, vindturbiner osv. ). Lineær bølgeteori. Bølgekrefter. Temperaturlaster. Dimensjoneringsprinsipper.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i naturlaster på konstruksjoner. Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende forståelse av virkning av snø- og islaster på konstruksjoner og deres dimensjonerende lastverdier
  • ha forståelse av virkning av jordskjelv på konstruksjoner og kunne beregne respons forårsaket av jordskjelv ved bruk av designspektra, samt foreta enkle responsberegninger i tidsplan
  • ha forståelse for statisk og dynamisk vindlast, og kunne beregne statisk og dynamisk respons til vindlast
  • ha grunnleggende forståelse av lineær bølgeteori og bølge- og strømlaster på bunnfaste og flytende konstruksjoner
  • ha forståelse av prinsipper for dimensjonering av konstruksjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG550 Konstruksjonsdynamikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger

6 av totalt 7 regneøvinger må være godkjent, for at studenten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav (regneøvinger) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Faglærer:

Jungao Wang

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

I gjennomsnitt fem timer forelesninger og en time øving pr. uke. Regneøvinger. All informasjon om emnet og undervisning blir gjort tilgjengelig på Canvas. Emnet gis på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Naturlaster (BYG520_1) 6

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto