Hopp til hovedinnhold

Naturlaster BYG525

Emnet skal gi en innføring i naturlaster på byggkonstruksjoner og deres betydning for utforming av konstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG525

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Emnet skal gi en innføring i naturlaster på konstruksjoner. Etter endt emne skal studenten:
  • ha grunnleggende forståelse av virkning av snø- og islaster på konstruksjoner og deres dimensjonerende lastverdier
  • ha forståelse av virkning av jordskjelv på konstruksjoner og kunne beregne respons forårsaket av jordskjelv ved bruk av designspektra, samt foreta enkle responsberegninger i tidsplan
  • ha forståelse for statisk og dynamisk virkning av vindlast, og kunne beregne statisk og dynamisk respons til vindlast
  • ha grunnleggende forståelse av lineær bølgeteori og bølge- og strømlaster på bunnfaste og flytende konstruksjoner
  • ha forståelse av prinsipper for dimensjonering av konstruksjoner
Innhold
Snø - og islaster. Jordskjelvlaster. Vind- og bølgestatistikk. Middel i tid- og varierende vindlaster. Lineær bølgeteori. Bølgekrefter. Dimensjoneringsprinsipper.
Forkunnskapkrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG550 Mekaniske svingninger
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Regneøvinger

6 av totalt 7 regneøvinger må være godkjent, for at studenten kan gå opp til eksamen. 

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jasna Bogunovic Jakobsen
Faglærer: Jungao Wang
Arbeidsformer
I gjennomsnitt fem timer forelesninger og en time øving pr. uke. Regneøvinger. All informasjon om faget og undervisning blir gjort tilgjengelig på Canvas. Kurset gis på engelsk. 
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Naturlaster (BYG520) 6
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto