Hopp til hovedinnhold

Informasjons- og programvaresikkerhet DAT250

Faget skal gi en introduksjon til informasjonssikkerhet samt grunnleggende kunnskap om programvaresikkerhet. Programvaresikkerhet er hvordan å utvikle programvare som fortsetter å oppføre seg som forventet selv om den utsettes for angrep i form av villede handlinger utenfra. Dette betyr at egenskaper som konfidensialitet og integritet ivaretas, ikke bare tilgjengelighet. Kurset vil presentere vanlige feil og mottiltak, og beskrive programvareaktiviteter som bidrar til bedre programvaresikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT250

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Programvaresikkerhet er hvordan å utvikle programvare som fortsetter å oppføre seg som forventet selv om den utsettes for angrep i form av villede handlinger utenfra. Dette betyr at egenskaper som konfidensialitet og integritet ivaretas, ikke bare tilgjengelighet.

Tema som dekkes omfatter:

 • Introduksjon til informasjonssikkerhet
 • Autentisering
 • Aksesskontroll
 • GDPR og personvern
 • Typiske angrep
 • OWASP top 10 Sårbarheter i programvare
 • Dependency checking
 • Trusselmodellering STRIDE
 • Programvareaktiviteter for sikkerhet - BSIMM
 • Privacy by design (innebygget personvern)
 • Smidig programvaresikkerhet
 • Protection Poker
 • Statisk analyse for sikkerhet
 • OWASP testing guide
 • Risikobasert sikkerhetstesting
 • Penetreringstesting Kali LinuxRed TeamBug bounties
 • Kryptografi i programvare Nøkkelhåndtering
 • Web sikkerhet
Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunne grunnleggende informasjonssikkerhetskonsepter
 • Kjenne til de vanligste angrepsmåtene mot programvare
 • Kunne de vanligste teknikkene for trusselmodellering

Ferdigheter:

 • Beherske grunnleggende adgangskontroll-mekanismer, inkludert rollebasert aksesskontroll
 • Beherske teknikker for å unngå de vanligste angrepene på programvare
 • Beherske statisk sikkerhetsanalyse av programvare
 • Beherske grunnleggende teknikker for sikkerhetstesting av programvare, inkludert penetreringstesting

Generell kompetanse:

 • Skal kunne utvikle programvare som i størst mulig grad ikke inneholder sikkerhetsfeil og sårbarheter, gjennom å utføre bestemte programvareutviklingsaktiviteter.
Forkunnskapskrav
Et av følgende alternativer:
DAT110 Grunnleggende programmering
DAT120 Grunnleggende programmering
Det er nødvendig med grunnleggende programmeringskunnskaper for å løse obligatoriske oppgaver.
Anbefalte forkunnskaper
DAT310 Webprogrammering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringer
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Martin Gilje Jaatun
Emneansvarlig: Martin Gilje Jaatun
Emneansvarlig: Martin Gilje Jaatun
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer

2 timer forelesning per uke + 4 timer forelesning annen hver uke.

2 timer øvingsveiledning hver uke.

Åpent for
Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto