Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

Emnet bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Sentrale emner inkluderer LAN / WAN svitsjing og rutingprotokoller, WLANs, kvalitet på tjenesten (QoS) og nyere teknologi innen datanettverk - f.eks. IoT, skybasert og programvaredefinert nettverk (SDN). Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå en Cisco CCNA-sertifisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT300

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet bygger videre på DAT230 kommunikasjonsteknologi 1. Emnet gir en detaljert oversikt over hvordan lokalnettverk (LAN) er konfigurert og skalert ved å bruke moderne koblings- og ruteteknologier. På den måten diskuteres det flere dynamiske rutingsprotokoller (f.eks. OSPF). Videre gis det en oversikt over WAN-området med teknologier, og protokoller med fokus på innkapsling, tunnelering og ruting av protokoller for gren- og P2P-forbindelser over WAN-er (f.eks. VPN, BGP, GRE, IPSec og MPLS). Det vil også gis en kort oversikt over generelle sider ved nettverkssikkerhet og overvåking i slike miljøer. Quality of Service (QoS) i nettverket bli diskutert. Dette vil omfatte diskusjon av QoS-strategier ved forskjellige nettverkslag, for eksempel AQM og køstrategier, Diffserv og Intserv. I tillegg vil ACL bli diskutert.

I en annen del av kurset vil de moderne nettverkstrender og utvikling av kommunikasjonsnettverk (og Internett-teknologier) på flere lag i nettverksstabelen bli diskutert. Dette vil blant annet omfatte de siste trendene innen nettverksprogramvare (softwarization) og virtualiseringskonsepter som bruker SDN og NFV i skytjenester. 

Det er verdt å merke seg at emnets læreplan består av forelesninger og laboratorieøkter. Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå Cisco CCNA-sertifisering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en detaljert forståelse av kommunikasjonsnettverkets utforming, drift og protokoller med vekt på nettverksskalerbarhet og programmerbarhet for avanserte nettverksteknologier og topologier.

Ferdigheter: Studenten vil kunne:

  • Implementere IP-ruting og tjenester i et kommunikasjonsnettverk på en sikker måte.
  • Distribuere forskjellige ruteprotokoller og strategier på nettverkskomponenter
  • Konstruere (og feilsøke) større nettverk

Forkunnskapskrav

DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1
DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1 eller 10 studiepoeng i nettverk eller datakommunikasjon.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Den skriftlige eksamenen er en blanding av digitale flervalgs- og tekstspørsmål.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
100% av kapitteloppgaver og 100% laboppgaver og oppmøte på forelesningene som avholdes gjennom hele semesteret, må være godkjent før det gis adgang til skriftlig eksamen. Fravær fra forelesninger må ikke overstige 3 forelesningsuker, ellers kreves legeattest.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Naeem Khademi

Faglærer:

Naeem Khademi

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Aitor Martin Rodriguez

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Totalt vil det være 8 timer pr. uke med forelesninger, og det inkludert lab sesjoner med gruppearbeid, laboratorieøvelser, oppgaveløsning.

Åpent for

Begrenset antall plasser for utveksling inn 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto