Hopp til hovedinnhold

Operativsystemer og systemprogrammering DAT320

Emnet gir en innføring i operativsystemer, hvordan implementere dem og hvordan programmere effektivt mot dem, spesielt med fokus på trådprogrammering og synkronisering mellom tråder i et program.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT320

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Vite hvordan operativsystemer fungerer
  • Vite hvordan man kan beskytte operativsystemet mot ondsinnet programvare

Ferdigheter:

  • Være i stand til å programmere mot operativsystemer
  • Være i stand til å programmere deler av et operativsystem
  • Være i stand til å programmere enkle mekanismer for ressurshåndtering
  • Kunne programmere med tråder
  • Kunne utnytte virtualisering for ressursstyring

Generell kompetanse:

  • Kunne viktige generelle prinsipper for ressurshåndtering for datasystemer.
Innhold

Emnet gir en innføring i operativsystemarkitekturer og mekanismer for ressurshåndtering i datasystemer. Konkrete tema som dekkes: Virtualisering: prosessabstraksjonen, prosessorfordeling, minnehåndtering, addresserom, adresseoversetting, caching og virtuelt minne. Samtidighet: tråder, samtidighet, parallelitet, synkronisert tilgang til delte data, låser, betingelsesvariabler, semaforer og kanal-basert synkronisering. Varig lagring og Nettverk: Filsystemer, nettverksprogrammering, distribuerte systemer, nettverksfilsystem. Sikkerhet i operativsystemer.

Emnet inkluderer programmeringsoppgaver som dekker hovedkonseptene i kurset, for eksempel minnehåndtering, prosessorfordeling, samtidighet, parallellisme og synkroniseringsteknikker, og verktøy for å analysere og feilsøke ulike aspekter ved slike applikasjoner. Programmeringsspråk som benyttes i dette emnet er primært Go (golang) og noe C.

Forkunnskapkrav
ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro
Anbefalte forkunnskaper
DAT110 Grunnleggende programmering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk laboratoriearbeid

Obligatoriske programmeringsoppgaver. Godkjent/ikke godkjent. Godkjenning skjer via eget innleveringssystem for automatisk evaluering, samt etterfølgende godkjenning på lab. Alle oppgavene må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Dersom en student ikke består alle de obligatoriske programmeringsoppgavene, så må studenten ta alle oppgavene om igjen neste gang emnet har ordinær undervisning.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvensen av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i emnet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hein Meling
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og 4 timer veiledede laboratorieøvinger. Labøvingene krever en god del egeninnsats utover veiledede labøvinger.
Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis ved skjema og/eller samtaler etter gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Operativsystemer (BID200) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto