Hopp til hovedinnhold

Prosjekt i datateknikk DAT620

Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT620

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha detaljert kunnskap om temaet for prosjektet og være i stand til å gjøre et grundig forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet.
Innhold

Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen datateknikk fagområdet. Prosjektet er tenkt å være et forprosjekt til masteroppgaven. Prosjektoppgaver kunngjøres av instituttet i god tid før semesterstart; oppgaver kan også foreslås av studenter/bedrifter, men det stilles strenge krav til godkjenning. Det stilles ikke krav til at studenten må videreføre arbeidet i en masteroppgave, men gir i noen tilfeller mulighet for dette. Studenten kan med andre ord velge et annet prosjekt som masteroppgave. Instituttet tildeler oppgaver basert på karakterer og studentens forutsetninger for å løse oppgaven. Dersom studenten mangler nødvendige forkunnskaper kan man risikere å ikke bli tildelt et prosjekt.

Hvert prosjekt skal ha en faglig ansvarlig og en veileder. For instituttprosjekt er normalt veileder og faglig ansvarlig samme person.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 A - F Alle

Emnet evalueres (internt) i sin helhet basert på innlevert rapport.Hver student må levere individuell rapport.

Fagperson(er)
Faglærer: Vinay Jayarama Setty
Faglærer: Martin Georg Skjæveland
Faglærer: Krisztian Balog
Emneansvarlig: Naeem Khademi
Faglærer: Erlend Tøssebro
Faglærer: Naeem Khademi
Faglærer: Hein Meling
Instituttleder: Tom Ryen
Faglærer: Rong Chunming
Arbeidsformer
15 timer prosjektarbeid per uke tilsvarende 10 sp. Prosjektrapporten skal innleveres innen 17. desember. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av tildelt veileder. Det forventes selvstendig arbeid mellom veiledningene på linje med det som forventes i tilknytning til masteroppgaven.
Åpent for
Datateknologi - Master program
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Prosjekt i datateknikk (MID240) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto