Forskning i lesing, skriving og literacy. Teoretiske, metodiske og analytiske tilganger (DUH713)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DUH713

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset arrangeres i samarbeid med Aarhus universitet (DPU i København), Nasjonalt Videncenter for Læsning (NVL), og Universitetet i Uppsala, og vekselvis mellom disse lærestedene. Kurset vil gi en introduksjon til og diskusjon av ulike forskningsmessige tilnærminger til studiet av lesing, skriving og literacy med særlig fokus på ulike metodiske og analytiske overveielser og problematikker forbundet med disse. Kursinnholdet vil være styrt av aktuelle forskningsinteresser knyttet til lesing, skriving og literacy, med eksempler fra hele utdanningsløpet

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene oppnå følgende:

Kunnskaper:

Studentene vil ha kunnskap om

 • grunnleggende problemstillinger i forskning på lesing, skriving og literacy med relevans for utdanningsfeltet
 • sentrale teorier og metoder i utdanningsvitenskapelig lese-, skrive- og literacy-forskning
 • utfordringer i utdanningsfeltet og forskningsinitiativer som svarer på disse

Ferdigheter:

Etter kurset vil studentene kunne

 • bruke sentrale begreper knyttet til forskning på lesing, skriving og literacy
 • reflektere over teoretiske og metodiske valg knyttet til forskning på lesing, skriving og literacy
 • definer og plassere eget forskningsprosjekt i forskningsfeltet

Generell kompetanse:

Kurset vil kvalifisere studentene til:

 • deltagelse i det offentlige ordskiftet om lesing, skriving og literacy i utdanningskontekster
 • deltagelse i forskningsfellesskapet

Forkunnskapskrav

Deltakerne må ha en konkret plan for datainnsamling med relevans for kursets tematikk.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra datainnsamling som grunnlag for deltakelse i data workshops

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon av eget prosjekt i poster-format på en digital konferanse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

*Muntlig presentasjon av eget prosjekt i poster-format på en avsluttende minikonferanse

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakerne må innen oppgitt frist i forkant av kurset levere en tekst (ca 5 s) med beskrivelse av:

  • overordnet presentasjon av ph.d.-prosjektet
  • dataeksempel som er valgt ut og kontekstuelle rammer
  • foreløpige refleksjoner om analytisk tilgang til eksempelet

Deltakerne må introdusere eget prosjekt og dataeksempelet i workshop, samt holde opponentinnlegg til en tilsvarende presentasjon fra en annen deltaker.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Oddny Judith Solheim

Studieprogramleder:

Hein Berdinesen

Emneansvarlig:

Atle Skaftun

Arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Data workshops

Åpent for

Utdanningsvitenskap og humaniora eller tilsvarende Ph.d.-programmer

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto