Hopp til hovedinnhold

Reguleringsteknikk ELE320

Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE320

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering. Studenten skal forstå konseptet med negativ tilbakekopling
  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering.
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorerer (P, PI, PID).
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende systemforståelse og reguleringsteknikk.
Innhold
Introduksjon til matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, blokkdiagram, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, standardregulatorer (P, PI, PID), tilbakekopling.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT200 Matematiske metoder 2, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter, ÅMA260 Matematiske metoder 2
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Regneøvinger, Labøvinger

8 regneøvinger hvorav minst 4 må være godkjent. 6 obligatoriske laboppgaver. 

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)
Faglærer: Damiano Rotondo
Laboratorieingeniør: Didrik Efjestad Fjereide
Emneansvarlig: Damiano Rotondo
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.
Åpent for
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Reguleringsteknikk (BIE240) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto