Hopp til hovedinnhold

Systemidentifikasjon ELE620

Teori for kontinuerlige og diskrete dynamiske systemer, ved tilstandsrommodeller og transferfunksjoner. Diskretisering av kontinuerlige systemer. Stabilitet, styrbarhet og observerbarhet. Tilstandstilbakekopling og LQR optimalregulator. Tilstandsestimering og Kalman filter. Parametrisk systemidentifikasjon: ARX og ARMAX modeller, rekursiv minste kvadraters metoder. Innføring i modellbasert feildiagnose.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE620

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • kunne beskrive dynamiske systemer på diskret og kontinuerlig form, og ved transferfunksjoner og tilstandsrommodeller
  • kunne overføre et dynamisk system fra en måte å beskrive det på til en annen
  • kunne bruke tilstandsrommodeller til regulering
  • kunne utføre tilstandsestimering og parameterestimering ved hjelp av tilstandsobserverere, Kalmanfilter og RLS
  • kunne utføre feildiagnose ved hjelp av modelbaserte metoder
Innhold
Teori for kontinuerlige og diskrete dynamiske systemer, ved tilstandsrommodeller og transferfunksjoner. Diskretisering av kontinuerlige systemer. Stabilitet, styrbarhet og observerbarhet. Tilstandstilbakekopling og LQR optimalregulator. Tilstandsestimering og Kalman filter. Parametrisk systemidentifikasjon: ARX og ARMAX modeller, rekursiv minste kvadraters metoder. Innføring i modellbasert feildiagnose.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger
Minst 6 av  8 øvinger skal være godkjent av faglærer innen angitte frister for å få adgang til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Damiano Rotondo
Laboratorieingeniør: Didrik Efjestad Fjereide
Faglærer: Tom Ryen
Arbeidsformer
Forelesninger 6 timer per uke.
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Systemidentifikasjon (MIK130) 10
Systemidentifikasjon (MIK130) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto