Elektriske anlegg og installasjoner 1 (ELK220)

Gi en oversikt over forskrifter og normer i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELK220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2025

Innhold

Innholdet i dette emnet er relatert både til elektriske anlegg og installasjoner.

Elektriske anlegg:

Trefasesystemet med tilhørende transmisjons- og distribusjonsnett, samt tilhørende koblingsanlegg med transformatorer, linjer/kabler og andre komponenter. Analyse av stasjonære forhold som inkluderer spenningsfall og effektberegninger, induktans og kapasitans i kabler, samt modellering av transmisjonslinjer. Last- og kortslutningsberegninger inkludert belastningsfordeling beregning av aktiv, reaktiv og tilsynelaende effekt. Kretstegning for elektriske anlegg, inkludert enlinje- og flerlinjeskjema. Dokumentasjon i henhold til gjeldene normer og forskrifter. Introduksjon til bruk at digitale verktøy for beregning og simulering av elektriske anlegg, herunder Febdok og PowerFactory. Praktisk laboratoriearbeid.

Installasjoner:

Lavspente fordelingssystemer (IT, TT, TN) med fordeling og dimensjonering av kurser. Sikkerhetstiltak for installasjoner med tanke på sikkerhet for person, brann og drift, med fokus på induserte spenninger, overbelastning og kortslutning. Beregning av overstrømsvern, jordfeilsvern, og overspenningsvern. Forskrifter og regelverk, inkludert el-tilsynsloven hvor valg av kabler, vern og installasjonsteknikk er sentral begrep. Risikoanalyse og dokumentasjon av installasjoner, inkludert måling og feilsøking. Praktisk laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

  • Ha kjennskap til trefasesystemet med tilhørende transmisjons- og distribusjonsnett, samt tilhørende koblingsanlegg med transformatorer, linjer/kabler og andre komponenter.
  • Kunne utføre analyse av stasjonære forhold som inkluderer spenningsfall og effektberegninger, induktans og kapasitans i kabler, samt modellering av transmisjonslinjer.
  • Kunne utføre last- og kortslutningsberegninger inkludert belastningsfordeling beregning av aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt.
  • Kunne presentere kretstegning for elektriske anlegg, inkludert enlinjeskjema, og lage dokumentasjon i henhold til gjeldene normer og forskrifter.
  • Kunne bruke digitale verktøy for beregning og simulering av elektriske anlegg, herunder Febdok og PowerFactory.
  • Han kjennskap til lavspente fordelingssystemer (IT, TT, TN) med fordeling og dimensjonering av kurser.
  • Kjenne til sikkerhetstiltak for installasjoner med tanke på sikkerhet for person, brann og drift, med fokus på induserte spenninger, overbelastning og kortslutning. Kunne gjøre beregning av overstrømsvern, jordfeilsvern, og overspenningsvern.
  • Ha innsikt i forskrifter og regelverk, inkludert el-tilsynsloven hvor valg av kabler, vern og installasjonsteknikk er sentral begrep.
  • Kunne utføre risikoanalyse og dokumentasjon av installasjoner, inkludert måling og feilsøking.
  • Kunne utføre praktisk laboratoriearbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Elektroteknikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer - 1), Bestemt enkel kalkulator,

1) Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Teori- og labratorieøvinger

10 obligatoriske teoriøvinger

10 obligatoriske laboratorieøvinger

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer regneøvinger og 2 timer lab pr uke

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto