Elektriske maskiner og elproduksjon (ELK240)

Introduksjon til statiske og roterende elektriske maskiner med fokus på oppbygning, funksjoner og egenskaper. Det fokuserers videre på maskinenes betydning for elproduksjon og distribusjon, samt bruk av elektrisk energi til å utføre arbeid i industrien. Emnet gir også en introduksjon til produksjon av elektrisk energi fra vann, vind, varmekraft og sol, samt hvilken betydning produksjonsteknologi har for funksjon og egenskaper til strømnettet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELK240

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2025

Innhold

Dette emnet handler om oppbygning, funksjoner og egenskaper til statiske og roterende elektriske maskiner. Studenten skal tilegne seg kunnskap om oppbygning av elektriske maskiner og deres betydning for elproduksjon og distribusjon og deres betydning for bruk av elektrisk energi til å utføre arbeid i industri. Emnet gir også en introduksjon til produksjon av elektrisk energi fra vann, vind, varmekraft og sol, samt hvilken betydning produksjonsteknologi har for funksjon og egenskaper til strømnettet.

Læringsutbytte

  • Ha kjennskap til produksjon av elektrisk energi fra vann, vind, varmekraft og sol.
  • Ha kjennskap til synkrongenerator, transformatorer, 3-fase distribusjons- og autotransformatorer, DC-generatorer og DC-motorer, induksjonsmaskiner (asynkronmaskiner), og synkronmaskiner.
  • Kjenne til omformerteknologi, likerettere og invertere, og kunne beskrive funksjon, bruk og oppkobling.
  • Ha kjennskap til moderne elektriske motorer og tilhørende omformere for bruk med DC-spenninger, herunder PMSM og BLDC.
  • Kunne forstå og forklare begreper som kommutering, effektivitet, mekaniske og elektriske tap.
  • Ha kjennskap til estimering av levetid, feilsituasjoner, funksjonsfeil og typiske former for maskinhavari på elektriske transformatorer, motorer og omformere.
  • Forstå behovet for beskyttelse av motorer ved bruk av motorvern.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Elektroteknikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Labratorieøvinger, Teoriøvinger

10 obligatoriske teoriøvinger.

10 obligatoriske labøvinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tormod Drengstig

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer regneøvinger og 2 timer lab pr uke

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto