Smarte nett med distribuert produksjon og ladeinfrastruktur (ELK250)

Emnet gir en introduksjon til ladeinfrastruktur for større forbrukere som hurtigbåter og ferjer og for mindre forbrukere som elektriske biler og anleggsmaskiner. Studentene skal forstå utfordringen disse systemene bringer med seg med tanke på spenningskvalitet, effekttopper, pålitelighet og balanse i distribusjon- og fordelingsnett og hvordan en kan håndtere dette. Potensielle sikkerhetsfarer ved overføringa av mye elektrisk energi på kort tid og sikkerhet og vern.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELK250

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før våren 2026

Innhold

Emnet gir en introduksjon til distribuert kraftproduksjon, mikrogrid og smartgrid, samt smarte strømmålere og lastprioritering. Det vises hvordan man kan sette opp egne lokale nett i havner og på store byggeplasser og regulere lokal produksjon og energilagring mot lokalt forbruk med mål om å oppnå nettstabilisering. Det gis en introduksjon til kommunikasjonsprotokoller for automatisering i energiforsynin, og en introduksjon til IEC 61850 generelt og IEC 61850-7-420. Det ses også på kobling og regulering av distribuert produksjon mot eksisterende nett. Emnet inneholder også design, beregning, analyse og simulering av mikrogrid med hensyn på både stasjonær og dynamisk oppførsel og ytelse. Det inngår også praktisk laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

  • Ha kjennskap til distribuert kraftproduksjon, mikrogrid og smartgrid, samt smarte strømmålere og lastprioritering.
  • Kunne beskrive hvordan man setter opp egne lokale nett i havner og på store byggeplasser og regulere lokal produksjon og energilagring mot lokalt forbruk med mål om å oppnå nettstabilisering.
  • Ha kjennskap til kommunikasjonsprotokoller for automatisering i energiforsynin, samt IEC 61850 generelt og IEC 61850-7-420.
  • Ha kjennskap til kobling og regulering av distribuert produksjon mot eksisterende nett.
  • Kunne utføre design, beregning, analyse og simulering av mikrogrid med hensyn på både stasjonær og dynamisk oppførsel og ytelse.

Forkunnskapskrav

ELE100 Elektroteknikk 1

Anbefalte forkunnskaper

ELK220 Elektriske anlegg og installasjoner 1

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/5 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator
Rapport 3/5 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

10 obligatoriske teoriøvinger.

10 obligatoriske laboratorieøvinger

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Emneansvarlig:

Tormod Drengstig

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer regneøvinger og 2 timer lab pr uke

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto